Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Vesletjern fra nord. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 23/8 2020).