Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Noen soleier(?) langs veikanten. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 29/8 2020).