Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Hestehagen til Lilloseter med stia tvers gjennom. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 6/9 2020).