Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Ut i myra var det en stolpe på stolpen. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 6/9 2020).