Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Stien fra turveien ned mot søndre del av Aurevann. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 18/10 2020).