Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

Et lite bekkefar på nedsiden av Lilloseter. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 18/10 2020).