Utvalgte turer fra Stolpejakten 2020 - Golsfjellet, Lillomarka og Skådalen

Sommeren og høsten 2020

En bru over Skådalsbekken på nedre sti. (Foto: Terje Pettersen-Dahl, 2/9 2020).