Åssum

Navnet

Aassum nordre, østre og vestre. ― i Odzsæimi (østre og nørste) RB. 141. a Odzæimi (nørste) RB. 177. Odzini ">RB. 256. a Ozzeimæ DN. IV 739, 1490 Aaßim St. 13 b. Aadseim ">OC. 54. Aadßum 1600.1/1, 1/1, 1/1. Aßemb 1640. (3 Gaarde) 1667. Aassem, Aasem (3 Gaarde) 1723.

Oddseimr, af oddr m., Odd, Spids, og heimr. Da -heimr neppe i virkelig gamle Sammensætninger kan paavises forbundet med Personnavne, kan her ikke tænkes paa Mandsnavnet Odd; 1ste Led maa være oddr m. i Betydning: fremstikkende Spids af Land. Saaledes bruges Ordet efter Aasen endnu i Bygdemaal, i hvilke dog den afledede Form Odde er endnu mere udbredt i denne Betydning. Gaarden maa være benævnt efter en Odde i Glommen. Samme Navn findes i Vinger, No. 34.

Brukere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Aassum Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Spydeberg, side 67