Børen

Navnet

Børen nedre og øvre. Udt. bø´ra. ― Bøaræinfni (øvre) RB. 177. Byrefni, Byrempni DN. III 691, 1483 Byron Reg. 76, 1464. Byrepne (vestre) Reg. 76, 1500. Børrenn St. 15. Biøren OC. 129. Børenn, Børnn 1600.1/1, 1/2. Børn 1639. Børe 1640. Børen (2 Gaarde) 1667. Børen, Bøeren nedre og øvre 1723.

Bœjarefni eller Bjárefni n., af bœr, býr m., Gaard, og efni, Emne. Betyder altsaa: Emne til Gaard. Det samme Navn har man paa en Gaard i Bærum, nu i Formen Bjørum. Andre Sammensætninger med efni: Oksum i Eidanger (Akrsefni); Bólsefni i Id (nu forsvundet, nævnt DN. V. 361; samme Navn er vel ogsaa Boelsen, der findes omtalt som liggende langt oppe i Guldalen 1520 i NRJ. II 171); Brenna i Elverum og Breievne i Strandebarm samt Bygdenavnet Breim i Nordfjord, udt. Breimn (Breiðefni, det brede, anselige Emne; alle 3 Navne i senere Tid feilagtigt skr. Breum); Jerdrum i Vaaler Sol. (Jarðarefni, Emne til Jord); Landsemn i Rindalen (Landsefni, Emne til Land; herhen høre mulig ogsaa Landsem i S. Aurdal, Leksviken, Beitstaden og Snaasen, der dog ogsaa kan forklares Landsendi i Betydning: Bygdens Ende); Toskje i Flesberg (i 16de Aarh. skr. Toskefni) og Ulvevne i Vikebygd. Usammensat findes efni som Gaardnavn i Ebne i Skaanevik. ― Den nuværende Udtaleform af Navnet Børen tyder paa, at det opfattes som stærkt bøiet Hunkjønsord, og bliver derved mærkelig som et af de ikke ret mange Exempler paa, at manglende Bevidsthed om et Stedsnavns Betydning har ledet til Forandring i dets Bøiningsform.

Brukere

Stener Rasmussøn (1615 - 1628 - )

Stener er nevnt som bruker av Børen i Heli fra 1615 til 1628.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Børen Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Heli, side 68
20/5 1616 Lensregnskap Verne kloster 1615-16 Annammid 10 dr aff Steener Raßmußen i Første Tage aff Børrim i Spideberrig Sogen som schyllder Aarligen 15 Lispd hauffremalltt Cronnegodz. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1615 - 1/5 1616, datert 20. mai 1616.
10/5 1619 Lensregnskap Verne kloster 1618-19 Annammid 3 Ortt aff Steener Børrin i Holldinng aff forne Børrin vdi Spiudeberg Sogen Som schyllder Aarligen 15 lißp Korn Cronegodz. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 10. mai 1619.
1/5 1622 Lensregnskap Verne kloster 1621-22 Annammid 3 Ort aff Stenner Børgen aff 15 lispund Hauffremaldt i forne Gaard vdj Spydberrig sognn vdj Holldinng vdj tredie aars tagemaall. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 1. mai 1622.
1/5 1625 Lensregnskap Verne kloster 1624-25 Annammid 3 Ortt aff Stenir Børin vdj Spiudeberig sougin aff 15 lispd Hauffre Maltt till holding. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 1. mai 1625.
1/5 1628 Lensregnskap Verne kloster 1627-28 Annammid 3 Ortt aff Stener Børem i Spiudberig sogen aff 15 lißpund are Malt vdj holding och Tredie Aars tagemaall. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 1. mai 1628.