Fossum

Navnet

Fossum. Udt. få`ssømm. ― Foßim St. 13 b. Foßum 1600.1/1. Foßemb 1640. Fossem 1723.

*Forseimr, sms. af heimr med fors m., Fos. Kaldet efter en Fos i Glommen.

Brukere

Tore [på] Fossum ( - 1621 - 1625 - )

Tore er nevnt som bruker av Fossum i Spydeberg fra 1621 til 1625.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Fossum Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Spydeberg, side 56
4/11 1622 Ødegårdsskatt 1621 Annammitt 2 daller i ødegårdsskatt 1621 aff Olluff Morck i Sonesogn och Thore Foßenn i Spydebergsogn, bruger den anden Krog saug. Samt 1 ½ ort for derpaa ehr Skorenn ½ ct deller (0,5 x 120 bord). RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Mossedal, Martini 1621, datert 4. november 1622.
23/2 1623 Landskatt 1623 Annammitt 2 daller i landskatt 1623 aff Oluff Morck i Sonnesogen och Thore Foßenn i Spiudbergsogenn bruger den andenn Krog saug. Samt 3 ortt for derpaa ehr Skorenn 1 ct deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad, Martini 1623, datert 23. februar 1623.
10/9 1624 Landskatt 1624 Annammitt 2 ½ dr i landskatt 1624 aff Olluff Morch i Sonesogen och Tore Foßßemb i Spiudebergsogen haffuer brugt den Anden Krog saug. Er Aldelis Jntett schoren paa samme Saug i dette Aar. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal og Rakkestad, Martini 1624, datert 10. september 1624.
19/9 1625 Landskatt 1625 Annammitt 2 ½ daller i landskatt 1625 aff Olluff Morck och Thorre Foßßemb haffuer brugt dend anden Krogh Saug i Grundschatt. Samt 3 Ortt for derpaa ehr Skorenn 8 tølltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Mossedal, Martini 1625, datert 19. september 1625.