Kirkerud

Navnet

Kirkerud. Udt. kjø`rkeru. ― Kirkiurud RB. 177. Kierckerødt 1600.1/2. Kiercherød 1640. Kircherøed 1667. Kiercherud 1723.

Kirkjuruð, af kirkja, Kirke. Har udentvivl sit Navn af, at Gaarden tilhørte en Kirke; efter RB. eiede Spydeberg Kirke ialfald en Del af den.

Brukere

Albret [på] Kirkerud ( - 1607 - 1614 - )

Albret er nevnt som bruker av Kirkerud i Spydeberg fra 1607 til 1614.

Rasmus [på] Kirkerud (1619 - 1620 - )

Rasmus er nevnt som bruker av Kirkerud i Spydeberg fra 1619 til 1620.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Kirkerud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Spydeberg, side 53
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Annammid ½ dr aff Albritt Kierckerud i Spideberigh Sogenn i Holldinngh aff ½ pd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Annammid ½ dr aff Albrett Kirckerud i Spidberig Sogenn i Holldinngh aff ½ pund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Anamit 15 dr aff Raßmus Kirckerudt i Spiudberig Sogenn aff ½ pund Mallt i første Thage. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1/2 dr aff Rasmus Kierkerud i Spiudberrig Sogenn i Holding aff 1/2 pund Miell. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ dr aff Raßmus Kiercherud i Spiudeberg Sogenn i Holldinng aff ½ pund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Annammid 1 ortt aff Raßmus Kirckerud i Spiudberg Sogenn i Holldingh aff 1 fxring Miell. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.