Li

Navnet

Li. Udt. lí. ― Nordliið RB. 140. sydra Liid RB. 141. Lij 1600.1/1. Lhie 1667. Lie 1723.

Líð f. (Hlíð), Li.

Brukere

Biert Simensøn ( - 1703 - )

Biert er nevnt som bruker av Li i Hovin fra 1703 til 1703.

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Li Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Spydeberg, side 65
9/3 1703 Riksarkivets diplomsamling Utleggsforretning i henhold til sorenskriverens dom. Bjert Simenssøn tilkjennes gården Li i Spydeberg og 3,5 lispund i Skallerud i Skiptvet, samt noe løsøre. Tilskrevet at brevet er publisert på Heli tingstue i Spydeberg 9. juli 1703, 23. november 1705 og 24. november 1713. [Biert Simensøn, sorenskriver Jens Bertelsøn, Hans Hvidt, ??, ???, Hans Hellen] RA, EA, Riksarkivets diplomsamling, Frantz Wilhelm Følkersam, Pakke 8 (III), Privatarkiv 327, Gods i Østfold, 9. mars 1703.