Nestingen

Navnet

Nestingen. Udt. næ`sstingen. ― Nisting RB. 257. Nisting, Nistingen 1600.1/1. Nistingen 1640. 1667. Nestingen 1723.

Findes ellers i Øier (der ikke nævnt i MA.). Forklaringen usikker; sandsynligst turde det være at antage som opr. Form Nezteng, Nederst-Eng, af neztr, nederstliggende. At eng som sidste Led her let gaar over til -ing, viser f. Ex. Trøgstad No. 94,4 og flere tidligere omtalte Navne. Af samme Oprindelse som dette Navn er vel Nestin (sms. med vin) i Stange og i Selbu (Præstegaarden); ogsaa i Løiten har der været en Gaard af det sidste Navn.

Brukere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Nestingen Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Spydeberg, side 65