Rustad

Navnet

Rustad. Udt. rú`sta. ― i Ruðstað RB. 140. 141. (vestre) 177. Rustadt 1640. 1667. Rudstad 1723.1/2.

Ruðstaðr m., Rydningssted, ryddet Sted. Almindeligt Navn paa Østlandet, tildels i den bestemte Form Rustaden og tildels skr. og udtalt Røstad; ligebetydende med Rud, men vistnok gjennemsnitlig af yngre Oprindelse end dette.

Brukere

Hendelser

1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Rustad Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Smaalenenes Amt", Bind 1, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Spydeberg, side ?