Eng

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh

Brukere

nn [på] Eng ( - 1602 - 1612 - )

nn er nevnt som bruker av Eng i Ski i Viken fra 1602 til 1612.

Inger [på] Eng ( - 1622 - 1623 - )

Inger er nevnt som bruker av Eng i Ski i Viken fra 1622 til 1623.

Iver [på] Eng ( - 1625 - 1629 - )

Iver er nevnt som bruker av Eng i Ski i Viken fra 1625 til 1629.

Sivert [på] Eng ( - 1628 - 1638 - )

Sivert er nevnt som bruker av Eng i Ski i Viken fra 1628 til 1638.

Erik [på] Eng (1639 - 1643 - )

Erik er nevnt som bruker av Eng i Ski fra 1639 til 1643.

Peder [på] Eng ( - 1643 - 1644 - )

Peder er nevnt som bruker av Eng i Ski i Viken fra 1643 til 1644.

Hendelser

1999 Rygh, VikenAmt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Viken", Bind ?, Eng Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Viken", Bind ?, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Viken, side ?
1/5 1606 Lensregnskap Verne kloster 1605-06 Annammid 1 ½ dr i hollinng aff Enng i Schiesogenn aff 3 tr Kornn Cronnegotz i samme Gaard. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1605 - 1/5 1606, udatert.
1/5 1609 Lensregnskap Verne kloster 1608-09 Annammid 1 ½ dr till Hollinng aff 3 tr Kornn Cronnegotz vdj Enng i Schiesogenn i Wiigenn. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1608 - 1/5 1609, udatert.
1/5 1612 Lensregnskap Verne kloster 1611-12 Annammid 1 ½ dr till Hollinng aff 3 tønnder Kornn Cronnegotz i Enng Vdj Schiesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1611 - 1/5 1612, udatert.
1/5 1623 Lensregnskap Verne kloster 1622-23 Annammid 1 dr 1 ortt aff Jnnger Enng vdj Skie sognn aff 3 tønnder Kornn i samme gaard vdj holding. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 1. mai 1623.
1/5 1626 Lensregnskap Verne kloster 1625-26 Annammid 1 ½ dr aff Jffuer Eng aff 3 tønder Korn vdj holding och tredie Aars taggemall i Skiæ sogen. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 1626.
1/5 1629 Lensregnskap Verne kloster 1628-29 Annammid 1 ½ dr aff Jffuer och Siguord Enng i Skee sogenn i Wiigenn af 3 tr Kornn wdi holding och thredie Aarß thage. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1628 - 1/5 1629, datert 1. mai 1629.
1/5 1632 Fogderegnskap Verne kloster 1631-1632 Annammid 1 ½ dr aff Siguertt Enng i Quille sogenn i Holding aff 3 thønnder biug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1631 - 1/5 1632, datert 1. mai 1632.
4/7 1638 Fogderegnskap Verne kloster 1637-1638 Annammid 1 ½ dr aff Siguord Engh i Wiigenn i Holding aff 3 tønder biug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1637 - 1/5 1638, datert 4. juli 1638.
12/5 1640 Fogderegnskap Verne kloster 1639-1640 Annammet 15 dr aff Erick Engh i Skie Sogenn aff 1 ½ txr Kornn i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1639 - 1/5 1640, datert 12. mai 1640.
6/8 1643 Lensregnskap Verne kloster 1642-1643 Annammid 3 ort aff Erich Engh i Schie Sogenn i Holding aff 1 ½ tønne Korn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1642 - 1/5 1643, datert 6. august 1643.
3/8 1644 Lensregnskap Verne kloster 1643-1644 Annammid 3 ort aff Peder Engh i Schiede Sogenn i Holding aff 1 ½ tr Kornn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1643 - 1/5 1644, datert 3. august 1644.