Langøen

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh

Brukere

Jørgen [på] Langøen ( - 1603 - 1620 - )

Jørgen er nevnt som bruker av Langøen i Botne i Viken fra 1603 til 1620.

Anders [på] Langøen ( - 1610 - 1632 - )

Anders er nevnt som bruker av Langøen i Botne i Viken fra 1610 til 1632.

Tollef Jørgensøn ( - 1642 - 1644 - )

Tollef er nevnt som bruker av Langøen i Botne i Viken fra 1642 til 1644.

nn [på] Langøen ( - 1643 - 1644 - )

nn er nevnt som bruker av Langøen i Botne i Viken fra 1643 til 1644.

Mathias Tolfsøn ( - 1644 - 1647 - )

Mathias er nevnt som bruker av Langøen i Botne i Viken fra 1644 til 1647.

Anne Gudesdatter ( - 1646 - 1647 - )

Anne er nevnt som bruker av Langøen i Botne i Viken fra 1646 til 1647.

Hendelser

1999 Rygh, VikenAmt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Viken", Bind ?, Langøen Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Viken", Bind ?, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Viken, side ?
1/5 1607 Lensregnskap Verne kloster 1606-07 Annammid 2 ½ dr till hollinng aff Jørgenn Langøenn i Wiigenn aff 5 tr Kornn Cronnegotz. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1606 - 1/5 1607, udatert.
1/5 1610 Lensregnskap 1609-10 Annammid 2 ½ dr aff Jørgenn Langøenn i Wiigenn Hollinng aff 5 tr Kornn Cronnegotz i samme Gaard. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1609 - 1/5 1610, udatert.
1/5 1613 Lensregnskap Verne kloster 1612-13 Annammid 2 ½ dr till Hollinng aff 5 tr Korn Cronnegotz i LangØhenn Wdj Wiigenn. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, Lensregnskap 1/5 1612 - 1/5 1613, udatert.
16/5 1614 Lensregnskap Verne kloster 1613-14 Annammid 2 ½ dr aff Anders Langøenn i Bottnne Sogenn i Haaldinnge aff forne Langøenn aff 5 tr Kornn Cronnegotts. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 16. mai 1614.
11/5 1620 Lensregnskap Verne kloster 1619-20 Annammid 2 ½ daller aff Annders och Jørgenn Langøn Vdj Bottnne sogenn Vdj holldingenn aff 5 tønner Kornn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 11. mai 1620.
14/8 1624 Lensregnskap Verne kloster 1623-24 Annammid 2 ½ dr 16 ß aff Annders Langøenn vdj Holdinng aff 5 tr Kornn och ½ pund Smøer vdj Samme gaard i Skie Sougenn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 14. august 1624.
1/5 1626 Lensregnskap Verne kloster 1625-26 Annammid 3 dr 16 ß aff Anders Langøen aff 5 tønder Korn och ½ pund Smør vdj holding och tredie Aars taggemall i Skiæ sogen. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 1626.
1/5 1629 Lensregnskap Verne kloster 1628-29 Annammid 2 dr 1 ortt aff Anders Langøen i Skee sogenn i Wiigenn af 5 tr Kornn wdi holding och thredie Aarß thage. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1628 - 1/5 1629, datert 1. mai 1629.
1/5 1632 Fogderegnskap Verne kloster 1631-1632 Annammid 2 ½ dr aff Annders Langøen i Quille sogenn i Holding aff 5 thønnder Korn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1631 - 1/5 1632, datert 1. mai 1632.
4/7 1638 Fogderegnskap Verne kloster 1637-1638 Annammid 2 ½ dr aff Langøen i Schiede sogen i Wiigenn i Holding aff 5 tønder Korn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1637 - 1/5 1638, datert 4. juli 1638.
19/6 1641 Lensregnskap Verne kloster 1640-1641 Annammid 5 dr aff Langøens Bønnder i Skie Sogenn i Holding aff 5 Thønder Korn och ½ Bißmerpund Smør. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1640 - 1/5 1641, datert 19. juni 1641.
6/8 1643 Lensregnskap Verne kloster 1642-1643 Annammet 5 dr aff Tholleff Jørgenßen aff Langøen i Schie Sogenn aff ½ tønne [Korn] i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1642 - 1/5 1643, datert 6. august 1643.
3/8 1644 Lensregnskap Verne kloster 1643-1644 Annammid 1 dr aff Tollouff Langøer i Schiede Sogenn i Holding aff 2 tr Kornn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1643 - 1/5 1644, datert 3. august 1644.
3/8 1644 Lensregnskap Verne kloster 1643-1644 Annammid ½ dr aff Ennchenn paa Langøen i Schiede Sogenn i Holding aff 1 tr Kornn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1643 - 1/5 1644, datert 3. august 1644.
2/8 1645 Lensregnskap Verne kloster 1644-1645 Annammid 1 dr aff Matis Langøen i Schie Sogenn i Holding aff 2 thønner Korn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1644 - 1/5 1645, datert 2. august 1645.
4/5 1647 Lensregnskap Verne kloster 1646-1647 Annammet 10 dr aff Matis Thoelffsen aff Langøenn i Skie Sogen aff ehnn thønne Koernn i første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1646 - 1/5 1647, datert 4. mai 1647.
4/5 1647 Lensregnskap Verne kloster 1646-1647 Annammid 2 dr aff Anne Gudesdatter paa Langøenn i Schie Sogenn i Holding aff 4 thøner schyld. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1646 - 1/5 1647, datert 4. mai 1647.