Skjærholmen

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh

Brukere

Ole Pedersøn ( - 1603 - 1640 - )

Ole er nevnt som bruker av Søndre Skjærholmen i Botne i Viken fra 1603 til 1640.

Peder Olsøn ( - 1610 - 1620 - )

Peder er nevnt som bruker av Skjærholmen i Botne i Viken fra 1610 til 1620.

Jon Gundersøn ( - 1621 - 1638 - )

Jon er nevnt som bruker av Vestre Skjærholmen i Botne i Viken fra 1621 til 1638.

Anders Sivertsøn ( - 1621 - 1627 - )

Anders er nevnt som bruker av Skjærholmen i Botne i Viken fra 1621 til 1627.

nn [på} Skjærholmen ( - 1643 - )

nn er nevnt som bruker av Skjærholmen i Botne i Viken fra 1643 til 1643.

Hendelser

1999 Rygh, VikenAmt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Viken", Bind ?, Skjærholmen Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Viken", Bind ?, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Viken, side ?
1/5 1607 Lensregnskap Verne kloster 1606-07 Annammid 2 dr till hollinng aff 3 ½ tr Kornn Cronnegotz i Schierholmen Vdj Wiigenngaard. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1606 - 1/5 1607, udatert.
1/5 1610 Lensregnskap 1609-10 Annammid 1 ½ dr 1 ort till hollinng aff 3 ½ tr Kornn Cronnegotz i Schierholmen wdj Wiigen. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1609 - 1/5 1610, udatert.
20/5 1616 Lensregnskap Verne kloster 1615-16 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Olluff Pederßen paa Scheerhollmen i Holdinge aff forne Scheerhollmb i Bottner Sogen i Wiigen som schyllder Aarligen 3 ½ tr Kornn Cronnegodz. RA, RK, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1615 - 1/5 1616, datert 20. mai 1616.
10/5 1619 Lensregnskap Verne kloster 1618-19 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Oluff Pederßen i Holldinng aff Schershollmb vdi Bottne Sogen i Wiigenn Som schyllder Aarligen 4 tr Kornn Cronegodz. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 10. mai 1619.
1/5 1622 Lensregnskap Verne kloster 1621-22 Annammid 1 ½ dr aff Oluff Pederßenn Skierhollmb aff 3 ½ tr Kornn J samme Gaard vdj Bottne sognn i Wiigen vdj Holldinng vdj tredie aars tagemaall. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 1. mai 1622.
1/5 1625 Lensregnskap Verne kloster 1624-25 Annammid 1 ½ dr 1 Ortt aff Olluff Schierhollimb vdj Bottnne sougin vdj Wiigenn aff 3 ½ tr Korn till holding. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 1. mai 1625.
16/5 1614 Lensregnskap Verne kloster 1613-14 Annammid 1 ½ dr 1 Ortt aff Peder Oelßßenn i Skierdholmb i Bottnne Sogenn i Haaldinnge aff forne Skierholmb aff 2 ½ tr Korn Cronnegotts. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 16. mai 1614.
11/5 1620 Lensregnskap Verne kloster 1619-20 Annammid 1 ½ daller 1 Ortt aff Peder Oelßenn Schierholmb Vdj Bottnne sogenn Vdj holdinngen aff 3 ½ tønner Kornn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 11. mai 1620.
1/5 1622 Lensregnskap Verne kloster 1621-22 Annammid 12 dr aff Annders Seyerßenn och Joen Gunnderßen Skerhollmb vdj første Bøxell och Thagemaall aff 3 ½ tønnder Kornn wdj samme gaard i Bottne Sogn i Wiigen. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 1. mai 1622.
14/8 1624 Lensregnskap Verne kloster 1623-24 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Anders Seyerßßenn Skierholmb vdj Holdinng aff 4 tr Kornn wdj Samme gaard i Bottne Sougenn Wdi Wigen. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 14. august 1624.
1/5 1627 Lensregnskap Verne kloster 1626-27 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Anders Skierholmb i Bottne sogenn i Viigenn aff 3 ½ tr Kornn vdj holding och tredie Aars tagemoll. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 1. mai 1627.
1/5 1631 Fogderegnskap Verne kloster 1630-1631 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Olluff Skierhallemb Sønder i Wiigenn i Holding aff 3 ½ tønde Korn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1630 - 1/5 1631, datert 1. mai 1631.
1/5 1632 Fogderegnskap Verne kloster 1631-1632 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Joenn Gunderßen schierholmb wæstre i Bottne sogenn i Holding aff 3 ½ thønnder Biug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1631 - 1/5 1632, datert 1. mai 1632.
2/5 1635 Fogderegnskap Verne kloster 1634-1635 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Jonn Skierholmb Wester i Bottne sogen i Wigen i Holding aff 3 ½ tønnder Kornn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1634 - 1/5 1635, datert 2. mai 1635.
2/5 1637 Fogderegnskap Verne kloster 1636-1637 Annammid 1 ½ dr 1 ort aff Olluff Schierholm i Bottne Sogenn i Holding aff 3 ½ txr Bygh. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1636 - 1/5 1637, datert 2. mai 1637.
4/7 1638 Fogderegnskap Verne kloster 1637-1638 Annammid 1 ½ dr 1 ort aff Joen Wester Schierholmen i Baattne sogen i Wiigenn i Holding aff 3 ½ thønde Biugh. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1637 - 1/5 1638, datert 4. juli 1638.
12/5 1640 Fogderegnskap Verne kloster 1639-1640 Annammid 2 dr aff Olle Skierholmb i Bottnne Sogenn i Wiggenn i Holding aff 4 txr Biug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1639 - 1/5 1640, datert 12. mai 1640.
19/6 1641 Lensregnskap Verne kloster 1640-1641 Annammid 2 ½ dr aff Joen Skierholmb i Bottne Sogen J Wigenn i Holding aff 3 ½ Thrne: Korn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1640 - 1/5 1641, datert 19. juni 1641.
6/8 1643 Lensregnskap Verne kloster 1642-1643 Annammid 2 ½ dr aff Encken paa Schierholmen i Bottne Sogenn i Holding aff 3 ½ tønne Bygh. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1642 - 1/5 1643, datert 6. august 1643.
2/8 1645 Lensregnskap Verne kloster 1644-1645 Annammid 2 ½ dr aff Joen Schierhollmen i Bottne Sogen i Wigen i Holding aff 3 ½ thønne Korn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1644 - 1/5 1645, datert 2. august 1645.
4/5 1646 Lensregnskap Verne kloster 1645-1646 Annammid 2 ½ dr aff Olle Schierhollmenn i Bottne Sogen i Wigenn i Holding aff 3 ½ thønne Koernn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1645 - 1/5 1646, datert 4. mai 1646.