Torum

Navnet

Ikke nevnt hos Rygh.

Brukere

Andre

Ole Toresøn ( - 1638 - )

Ole er nevnt som bosatt på Torum i Skjee i Viken fra 1638 til 1638.

Hendelser

1999 Rygh, VikenAmt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Viken", Bind ?, Torum Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Viken", Bind ?, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Viken, side ?
4/7 1638 Fogderegnskap Verne kloster 1637-1638 Mantalls Register Paa Di Personer Som ieg paa Konng. Mayttz nu nu allernaadigste Herris Wegnne Har Wdj Wernø Closters Leens Haffuer Werbett och untagen Anno 1738: 16. Olluff Thorreßßønn føed J Schie sogenn J Wigenn Paa een gaard Heder Thorumb er beloffued Thill pensionn om Maanedenn Pennge 1 dr RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1637 - 1/5 1638, datert 4. juli 1638.