Dyster

Navnet

Dyster. Udt. dý`sstær. ― a Dystum DN. IX 153, 1349 Dyster 1578. 1593. 1600.1/1. 1723.

Dystar (eller Dystir?), Flt. Samme Navn er Dyste i V. Toten, og af samme Stamme udentvivl Dystland i Nes Rom., Dystarud, forsvunden Gaard i Høland (RB. 221), Dysterud i S. Odalen, Dystvold i Vang Hdm., Dusterud i Flesberg og i Tinn samt Dystingen, Fjeld i Bruvik Sogn i Nordhordland. Navnene kunne forklares af dust n. (nu i Folkesproget Hunkjønsord), Støv. Gaardene i Nes og i Odalen ere kaldte efter Elven Dysta paa Grændsen mellem begge Bygder; Elvenavnet kan vel sigte til det Skumstøv, som staar af Elvens Fosser. Ogsaa ved flere af de andre Navne kan et Elvenavn ligge til Grund; men der kan ogsaa tænkes andre Grunde til at danne Gaardnavne af et Ord, som betyder Støv.

Brukere

Haagen [på] Dyster ( - 1608 - 1610 - )

Haagen er nevnt som bruker av Dyster i Ås fra 1608 til 1610.

Ambjørg [på] Dyster ( - 1611 - 1613 - )

Ambjørg er nevnt som bruker av Dyster i Ås fra 1611 til 1613.

Gabriel Larssøn ( - 1629 - 1667 - )

Gabriel er nevnt som bruker av Dyster i Ås fra 1629 til 1667.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Dyster Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 312
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Dyster Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 59
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Anamit 6 ½ dr 1 & aff Haagenn Dyster for løes Leigiermaall. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
1611 Landskatt 1611 Andbiør Dyster i Aas sogen er 1611 oppført med 12 lispd Miell i Dyster, ½ pd Miell i Sannder i Skie ßogenn og 6 lispd Miell i Aaras ibidem. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Anndbiør Dyster i Aas sogen er 1612 oppført med 12 Lispdt Miell i Dyster, ½ pund Miell i Sannder i Skiesogenn og 6 Lispund Miell i Araas Jbidem. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Andbiør Dyster i Aas sogen er 1613 oppført med 12 Lispund Miell i Dyster, ½ pund Miell i Sannder i Skießogenn og 6 Lispund Miell i Aaras Jbid. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Gabriell Dyster i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 4 ½ linsp Miell i Dyster. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Gabriell Dyster i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 4 ½ Linsp Mell i Dyster. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Gabril Dyster i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 4 ½ lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Gabriel Dyster i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 4 ½ lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.