Kvestad

Navnet

Kvestad. Udt. kvé:`sta. ― Kweastadher (Akk.) DN. III 361, 1389 i Kueastadom (søndre) RB. 135. Kuastadt 1578. Questad 1593. Questadt 1600.1/1. 1616. Qvæstad 1723.

De ældste af de anførte Former forbyde at sætte Navnet i Forbindelse med Elvenavnet Kvaða eller Kvæða (Bd. I S. 58). Jeg ved intet ellers at anføre til dets Oplysning, uden Muligheden for, at det kunde være samme Navn som Kvistad paa Inderøen (skr. Kvístaðir i Olaf d. hell. Saga) og i Hjørundfjord (or Kuistoðum DN. III 132, 1324, jfr. det tabte Kuiastader i Guldalen (AB. 45); disse Navne ere heller ikke forklarede.

Brukere

Ellef [på] Kvestad ( - 1617 - 1618 - )

Ellef er nevnt som bruker av Kvestad i Ås fra 1617 til 1618.

Gulbrand O. [på] Kvestad ( - 1622 - 1622 - )

Gulbrand er nevnt som bruker av Kvestad i Ås fra 1622 til 1622.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Kvestad Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 422
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Kvestad Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 55
28/6 1618 Fogderegnskap Follo 1617-18 Anamit 6 1/2 dr 1 & aff Elliff Questadt for hannd slod Sig i Fronne Kiircke aff Druckenschab, denn thiid prestenn stod i predickstollenn. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618, datert 28. juni 1618.
2/11 1623 Landskatt 1622 Gulbrannd Questadt i Aas prestegield er 1622 oppført med 1 pund 7 lispund Miel i Questadt, 3 ½ lispd Miell i Hougenn i Skießogenn, 1 lispund Miel i Wesbye i Enebacksogen og 1 lispund Miell i Hollm i Sonneßogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
29/6 1624 Landskatt 1623 Gulbrand Queestad i Aaess prestegield er 1623 oppført med 1 pund 6 ½ lispd meell i Queestad, 3 ½ Lispd meell i Hougen og 1 Lispd meell i Vßbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Anamit 4 Rix daller aff [hver av] diße effterschreffne Bønder i Aaeß prestegielld [Erich Berg, Olluff Sløenestad, Gulldbrand Querstad, Stelloff Herimb og Thorckill Skinderøed] Som aff deris Mißforstand haffuer dømptt en domb Jmellem Thomis Thoerdru J Aaeßß sogen Och Siffuer Braattoe J Kruuir sogen Anlangende noget Odellsgoeds, Huillcken derris domb siden aff Laugmanden ehr felldt och Vnderdømpt, Huor fore Jeg Vnderdanigst paa kong Mayts Nadigste och goede behoug Sampt och paa Welb: Her Stathollders gode behoug, Med samme Bønder haffuer affßonidt Och dj aff yderste formuffue haffuer Vdgiffuet. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Guldbrannd Questad i Aaß Prestegield er 1624 oppført med 1 pund 6 ½ lispd i Questad, 3 ½ lispd i Hougenn og 1 lispd i Wßbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Gulbrannd Questad i Aaeßs Prestegield er 1625 oppført med 1 pd 6 ½ lißpd i Questad, 3 ½ lißpund i Hougenn og 1 lißpund meell i Weßbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid 1 ort aff Gulbrannd Questad i Aaß Prestegield aff Questad saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Gulbrannd Questad i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 1 pund 6 ½ lißpd Mell i Questad, 3 ½ lißpund i Hougenn og 1 lißpd Meell i Weßbye. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 1 ortt aff Gulbrannd Questad i Aaß Prestegield aff Questad saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 ortt aff Gulbrannd Questad i Aaß Prestegield aff Questad saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Gullbrand Querstad i Aaß Prestegieldt er 1628 oppført med 1 pd 6 ½ Lispd miell i Querstad, 4 ½ Lispd miell i Hoffuer i Sehe Sogen og 2 Lispdt miell i Holm i Sonner Sogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Gulbrand Questad i Aaßß Prestegielld er 1629 oppført med 1 pd 6 ½ lispd miell i Questad, 4 ½ lispd miell i Haugen i Schie Sogn og 2 lispd miell i Holmb i Sam sog. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Guldbrannd Questad i Aaß Prestegieldt er 1629 oppført med 1 Pd 6 ½ Lispd Meel i Questad, 4 ½ Lispd Meell i Hougenn og 2 Lispd Meel i Holmb. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Guldbrand Questad i Aas Prestegield er 1629 oppført med 1 pund 6 ½ lißpund miell i Questad, 4 ½ lißpund mell i Houger og 2 lißpund miell i Holm. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Guldbrannd Questad i Aaßs Prestegielld er 1630 oppført med 1 pund 6 ½ lispd mel i Questad, 4 ½ lispund mel i Hougen og 2 lispund mel i Holm. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Gulbrannd Questad i Aaß Prestegielld er 1631 oppført med 1 Pund 6 ½ Lispd mel i forne Questad, 4 ½ Lispd mel i Hougen og 2 Lispd mel i Holmb. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Gulbrannd Questad i Aaßs Prestegielldtt er 1632 oppført med 1 Pund 6 ½ Lispund meell i bette Questad, 4 ½ Lispund Meell i Hougenn og 2 Lispund Meell i Holmb. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Gulbrand Questad i Aaßs Preste Gieldtt er 1633 oppført med 1 pund 6 ½ Lispd Meell i Questad, 4 ½ Lispd Meell i Hougenn og 2 Lispund Meell i Holmb. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Gulbrand Questad i Aaßs Preste Gieldtt er 1634 oppført med 1 pund 6 ½ Lißpd Mell i Questad, 4 ½ Lißpd Mell i Hougen og 2 Lißpd Mell i Holmb. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Guldbrang Quegstad i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 schphd 6 ½ Linsp Miell i Quegstad, 3 ½ Linsp Miell i Hougenn, 1 Linsp Miell i Oußbye, 2 Linsp Miell i Holmb og 1 fxr Kornn i Tofteberg. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Guldbrannd Quegstad i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 schp 6 ½ Linsp Miell i Quegstad, 3 ½ Linsp Miell i Hougenn, 1 Linsphd Miell i Ousbye, 2 Linsphd Miell i Holmb og 1 fxr Korn i Toftebierg. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Guldbrand Quegstad i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 1 schp 6 ½ lispd miel i Quegstad, 3 ½ lispd miel i Hougen, 1 lispd miel i Oußbye, 2 lispd miel i Holmb og 1 fx Korn i Toffteberig. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Guldbrand Quegstad i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 1 ½ Schpd 8 lispd i miel og Korn. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Guldbrand Quegstaed i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 1 ½ phd 8 lispd i miel og Korn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Guldbrand Quegstad i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 2 pd 8 lispd i miel og korn. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.