Torbjørn [på] Tomter ( - )

Bruker av Tomter

Biografi

Torbjørn er nevnt som bruker av Tomter i Frogn fra 1608 til 1622.

Se også Tomter.

Referanser

I Frogn bygdebok er han nevnt med følgende:

Det er vel trolig at Herlof var sønn av Torbjørn, og at den Torbjørn som brukte Tomter fra senest 1608 til 1622, var Herlofs sønn. Også han var legrettemann, da fossesaken i Solbergelva ble tatt opp igjen i 1619. Han utnyttet skogen godt og solgte mye bjelker og sagbord til hollenderskipperne. I likhet med Herlof hadde han nemlig sag i Gloslibekken, der han skar omkring 300 bord i året. Torbjørn var en ganske velsående bonde. Foruten halve Tomter eide han Heer og gods i Kvestad i Ås, Løken i Kråkstad, Labu og Bylterud i Såner samt i Rød på Jeløen. Hjemme på gården holdt han tjenestedreng i full lønn; det var det meget få andre bønder som gjorde. Han bodde på Tomter ennå i 1625, men bruken var fra 1621 overtatt av Jon, trolig hans sønn.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Tomter Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 181
1611 Landskatt 1611 Thorbiørnn Thomptir i Aas sogen er 1611 oppført med 1 pd Miell i Thomptir, 6 lispd Saltt i Hader Ibidem, 4 lispd Miell i Questad i Aaßogenn, 1 pd Saltt i Rud paa Jelløenn, 1 fix Saltt i Lauboe i Sonnesogenn og 3 lispd Miell i Løgenn i Krogstad Sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Thorbiørnn Thompter i Aas sogenn er 1612 oppført med 1 pund Miell i Thompter, 6 Lispd Salt i Hæder Jbidem, 4 Lispd Miell i Questadt i Aaßßogenn, 1 pund Saltt i Rud paa Jelløenn, 1 fix Saltt i Laboe i Sonnesogen og 3 Lispdt Miell i Løgenn i Krogstad Sogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Thorbiørnn Thomptir i Aas sogen er 1613 oppført med 1 pund Miell i Thomptir, 6 Lispund Saltt i Hæder Jbid, 4 Lispd Miell i Questadt i Aaßßogenn, 1 pund Saltt i Rødt paa Jelløenn, 1 fix Saltt i Lauboe i Sonne ßogenn og 3 Lispund Miell i Løgenn i Krogstadt Sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
25/2 1615 Landskatt 1614 Thorbiørnn Thomptir i Aas sogenn er 1614 oppført med 1 pund Miell i Thomptir, 6 Lispund Salt i Hæder Jbidem, 4 Lispund Miell i Questad i Aaßßogenn, 1 pund Salt i Rud Paa Jelløenn, 1 fixr Saltt i Lauboe i Sonnesogenn og 3 Lispund Miell i Løgenn i Krogstad sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
12/2 1615 Jordebøker 1615 knekteskatt Thorbiørnn Thompter er 1615 oppført med 1 pund Miell i Thompter, 6 Lispund Saltt i Heder, 7 lispund Miell i Belterud, 1 pund Saltt i Rud, 1 fiering Miell i Tharm og 3 lispund Miell i Løgenn. DA, SK, Danske kanselli, Skapsaker, Skap 9, Pakke 351K, Jordebok 1615 Vernøe kloster, datert 12. februar 1615.
10/12 1618 Landskatt 1618 Thorbiørnn Thomptir i Aas sogen er 1618 oppført med 1 pund Miell i Thomptir, 6 lispund Miell i Belterud i Sonne Sogen og 3 lispund Miell i Løgenn i Krogstad Sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.