Tomter

Navnet

Tomter. Udt. tå`mmtær. ― i Tomptom RB. 304. Tomtær DN. X 186 c. 1470. Tompter 1578. 1593. Thomptir 1600.1/1. Tomter 1723.

Tomtir, Flt. af tomt, Sideform af tupt f., se Indl. S. 82.

Brukere

Torbjørn [på] Tomter ( - 1608 - 1622 - )

Torbjørn er nevnt som bruker av Tomter i Frogn fra 1608 til 1622.

Jon [på] Tomter ( - 1621 - 1636 - )

Jon er nevnt som bruker av Tomter i Frogn fra 1621 til 1636.

Morten [på] Tomter ( - 1636 - 1640 - )

Morten er nevnt som bruker av Tomter i Frogn fra 1636 til 1640.

Anders [på] Tomter ( - 1641 - 1654 - )

Anders er nevnt som bruker av Tomter i Frogn fra 1641 til 1654.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Tomter Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 181
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Tomter Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 75
1611 Landskatt 1611 Thorbiørnn Thomptir i Aas sogen er 1611 oppført med 1 pd Miell i Thomptir, 6 lispd Saltt i Hader Ibidem, 4 lispd Miell i Questad i Aaßogenn, 1 pd Saltt i Rud paa Jelløenn, 1 fix Saltt i Lauboe i Sonnesogenn og 3 lispd Miell i Løgenn i Krogstad Sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Thorbiørnn Thompter i Aas sogenn er 1612 oppført med 1 pund Miell i Thompter, 6 Lispd Salt i Hæder Jbidem, 4 Lispd Miell i Questadt i Aaßßogenn, 1 pund Saltt i Rud paa Jelløenn, 1 fix Saltt i Laboe i Sonnesogen og 3 Lispdt Miell i Løgenn i Krogstad Sogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Thorbiørnn Thomptir i Aas sogen er 1613 oppført med 1 pund Miell i Thomptir, 6 Lispund Saltt i Hæder Jbid, 4 Lispd Miell i Questadt i Aaßßogenn, 1 pund Saltt i Rødt paa Jelløenn, 1 fix Saltt i Lauboe i Sonne ßogenn og 3 Lispund Miell i Løgenn i Krogstadt Sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
25/2 1615 Landskatt 1614 Thorbiørnn Thomptir i Aas sogenn er 1614 oppført med 1 pund Miell i Thomptir, 6 Lispund Salt i Hæder Jbidem, 4 Lispund Miell i Questad i Aaßßogenn, 1 pund Salt i Rud Paa Jelløenn, 1 fixr Saltt i Lauboe i Sonnesogenn og 3 Lispund Miell i Løgenn i Krogstad sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
12/2 1615 Jordebøker 1615 knekteskatt Thorbiørnn Thompter er 1615 oppført med 1 pund Miell i Thompter, 6 Lispund Saltt i Heder, 7 lispund Miell i Belterud, 1 pund Saltt i Rud, 1 fiering Miell i Tharm og 3 lispund Miell i Løgenn. DA, SK, Danske kanselli, Skapsaker, Skap 9, Pakke 351K, Jordebok 1615 Vernøe kloster, datert 12. februar 1615.
10/12 1618 Landskatt 1618 Thorbiørnn Thomptir i Aas sogen er 1618 oppført med 1 pund Miell i Thomptir, 6 lispund Miell i Belterud i Sonne Sogen og 3 lispund Miell i Løgenn i Krogstad Sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Joenn Tompter i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 phd Miell i Tompter. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Jonn Tomptter i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 phd Miell i Tomptter. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Mortten Tompter i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 2 pund Miel i Tompter. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Mortenn Tompter i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 2 Schpd Miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Mortenn Tompter i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 2 pund miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Morttenn Tompter i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 2 pd miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.