Støkken

Navnet

Støkken vestre, østre og nordre. Udt. stø`kken. ― i Stykkini (lille) DN. III 105, 1316 i Stykkin (lille) DN. V 59, 1319 i Styckin DN. III 116, 1321 i Stikkine RB. 131. i Stykkini (vestre) RB. 135. Stykkini (Akk.) RB. 268. i Stykkene (vesteste) DN. II 479, 1417 firir Stykkinne (vesteste) DN. II 480, 1417 Stickenn St. 11. Styckenn 1578. Støckenn 1593. 1600.1/1, 1/1, 1/1. Stycken (3 Gaarde) JN. 106. Støchen vestre, østre og nordre 1723.

Stykkin, hvori sidste Led er vin. 1ste Led synes ikke at kunne være andet end stokkr m., Stok; Meningen med dette Ords Brug i Stedsnavne er her, som ofte, uklar (Indl. S. 79).

Brukere

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Støkken Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 509
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Støkken Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 56

Østre Støkken

Brukere

Nils [på] Støkken ( - 1608 - 1653 - )

Nils er nevnt som bruker av Østre Støkken i Ås fra 1608 til 1653.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Støkken Østre Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 521
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Støkken Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 56
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Anamit ½ dr aff Niels Støckenn for en halff skindzferd di icke ville giøre min drengh. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Niels Støchkenn i Aaß Prestegielld er 1631 oppført med 1 Pund mel i forne Støcken, 1 Pund 1 fx mel i Holm, 8 Lispund mel i Krachkestad, ½ Pund mel i Engh og 7 ½ Lispund mel i Opsall. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Niels Støckenn i Aaßs Prestegielldtt er 1632 oppført med 1 Pund Meell i bette Støckenn, 1 pund 1 fx Meell i Holmb, ½ pund Meell i Enng, 8 Lispund Meell i Krachestad og 7 ½ Lispund Meell i Opsall. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Niels Støckenn i Aaßs Preste Gieldtt er 1633 oppført med 1 pund Meell i Støckenn, 1 pd 1 fx Meell i Holmb, ½ Pund Meell i Enngh, 8 Lispd Meell i Krachestad og 7 ½ Lispd Meell i Opsall. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Niels Støcken i Aaßs Preste Gieldtt er 1634 oppført med 1 pund mell i Støcken, 1 pund 1 fx mell i Holmb, ½ pund mell i Eng, 8 Lißpd mell i Krachestad og 8 Lißpd mell i Opsall. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Niel1ß Støchenn i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 phd Miell i Støchenn, 1 phd 1 fxr Miell i Holmb, 8 linsp Miell i Krachelstaed, 7 ½ linsp Miell i Opsall og ½ phd Miell i Enngh. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Nielß Støckenn i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 phd Miell i Støckenn, 1 phd 1 fxr Miell i Holmb, 8 Linsp Miell i Krachelstaed, 7 ½ Linsp Miell i Opsall og ½ phd Miell i Engh. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Nielß Støchenn i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 1 phd miel i Støchenn, 1 phd 1 fx miel i Holmb, 8 lispd miel i Krachelstad, 8 lispd miel i Opsall og ½ phd miel i Enng. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Niels Støckenn i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 3 ½ Schpd ½ lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Nielß Støchenn i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 3 ½ pd ½ lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Nielß Støchenn i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 3 ½ pd ½ lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.

Vestre Støkken

Brukere

Ener [på] Støkken ( - 1632 - 1649 - )

Ener er nevnt som bruker av Vestre Støkken i Ås fra 1632 til 1649.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Støkken Vestre Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 511
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Enner Støchenn i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 1 ½ linsp och 1 Remoll Mell i Aaraaes. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Enner Støcken i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 1 ½ Linsp 1 Remoll Mell i AarAas i Schee Sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Enier Støchenn i Aaeßs Sogenn er 1636 oppført med 1 ½ lispd 1 R: miel i AarAaeß. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Einer Støckenn i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 1 ½ lispd 1 Rem miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.