Vebjørn [på] Grønlund ( - ca 1648)

Bruker av Grønlund

Død omkring 1648 på Grønlund i Vestby.

Gift med Dorte [på] Grønlund ( - ca 1650)

Barn:

Biografi

Vebjørn er nevnt som bruker av Grønlund i Vestby fra 1610 til 1648.

Se også Grønlund.

Referanser

I Vestby bygdebok er han nevnt med følgende:

Den første bruker eller leilending en kjenner, er Vebjørn Grønlund (før 1611-48 ca). Skylden var i 1615 1 skippund 7 lispund malt, en skyld som holdt seg stabil temmelig lenge. Gården var i sin helhet krongods, bortsett fra de 5 lispund benefisert Vestby kirke. Vebjørn eide altså intet i denne gård, men synes å ha hele 1 skippund 4 lispund mel i Støkken i Ås og 7 ½ lispund salt i Holter i Frogn. Senere eide han dessuten fra 6 til 10 lispund mel i Riser (antagelig i Hobøl), hele 1 ½ skippund og 4 lispund mel i Hovum, 6 lispund mel i Svinskaug, ½ skippund salt i Hale og visstnok noe i Glenne (Ås?). Han var altså virkelig en stor jordeier for sin tid, var selv bonde og ikke egentlig proprietær.
Det var sag den gang på Grønlund, grunnleie til kronen 1 rdl. "Sagen står på kongens og kronens grunn". Hadde en tid vært "avdømt", men kunne da brukes igjen. Også han solgte trelast til nederlenderne, bl.a. dellir (plank).
Vebjørns hustru var Dorthe eller Dorete, som overlevde mannen og døde ca 1650. Barn: 1) Oluf eller Olle, f. ca 1624, overtok som leilending på Grønlund, 2) Hans, f. ca -27, gift med enken på Bråte i Kroer, Gjertrud Henriksdatter og hadde iallfall 3 barn med henne: a) Hans, senere Tannum, b) Gjertrud, g.m. Aslak Willumsen, Auten, c) Ragnhild, g.m. Hans Larsen Riser i Hobøl (f. 1670 - d. 1718), 3) Johanne, visstnok gift med Torsten Solberg i Hobøl, 4) Maren, gift med Erik Toresen Galby, 5) Gunhild
Barna fikk dele en betydelig arv etter faren, Oluf fikk 17 lispund mel i Hovum i Garder, 4 lispund 1 remål i Svinskaug og 2 lispund salt i Holter i Frogn. Hans fik 17 lispund 4 bismerpund 1 remål mel i Svinskaug og 1 lispund salt i Holter. Johanne fikk i Støkken 8 ½ lispund mel, i Svinskaug 6 ½ lispund mel og i Holter 1 lispund salt. Gunhild fikk i Støkken 6 ½ lispund mel, i Glenne ødegård 2 lispund salt, i Svinskaug 6 ½ lispund mel og i Holter 1 lispund salt. Maren nevnes merkelig nok ikke i denne forbindelse.

Hendelser

1974 Vestby bygdebok, Bind 1, Vestby sokn Martinsen, Osvald: "Vestby bygdebok, Bind 1, Vestby sokn", Grønlund Martinsen, Osvald: "Vestby bygdebok, Bind 1, Vestby sokn", utgitt av Vestby kommune, side 980
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Annammid 1 ½ dr 8 ß aff Wibiørnn Grønlundt i Wesbye Sogenn i Holldinngh aff 1 ½ pd 2 lisp. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Anamit 2 dr aff Wibiørnn Grønlundt for uliudelse. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
1611 Landskatt 1611 Webiørn Grønlund i Wesbye Sogen er 1611 oppført med 1 pd 4 lispd Miell i Støcken i Aaßßogenn og 7 lispd Saltt i Hold i Fronnesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
1611 Landskatt 1611 Webiørnn Grønlund betaler 2 dr i landskatt 1611 for 1 flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
1611 Landskatt 1611 Webiørnn Grønlund betaler 2 dr 1 ort i landskatt 1611 for 30 tølt deller skorid paa sin flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
30/4 1611 Fogderegnskap Moss 1610-1611 Webiørn Grønlund selger 3 stocke i skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1611. SAO, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611
30/4 1612 Fogderegnskap Moss 1611-1612 Webiørnn Grønlund selger 3 stoke i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1612. SAO, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1611 - 1/5 1612
15/4 1613 Landskatt 1612 Webiørn Grønnlund i Wessbye sogenn er 1612 oppført med 1 pd 4 lispd Miell i Støckenn i Aaßßogen og 7 lispd Saltt i Holdt i Fronnesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
15/4 1613 Landskatt 1612 Webiørn Grønlund betaler 2 dr i landskatt 1612 for 1 flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
15/4 1613 Landskatt 1612 Webiørnn Grønlund betaler 2 dr 1 ort i landskatt 1612 for 30 tølt deller skorid paa sin flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
30/4 1613 Fogderegnskap 1612-1613 Webiørnn Grønnlund selger 3 stocke i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1613. RA, RK, Lensregnskap, Akerhus Len, Fogderegnskap Moss 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 30. april 1613
12/11 1613 Landskatt 1613 Webiørnn Grønnlund i Wesbye sogen er 1613 oppført med 1 pund 4 lispund Miell i Støckenn i Aaßßogenn og 7 Lispd Saltt i Holdtt i Fronne sogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Annammid 1 ½ dr 8 ß aff Webiørnn Grønnlund i Wesbye Sogenn i Holldinngh aff 1 ½ pund 2 Lispund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
30/4 1614 Fogderegnskap 1613-1614 Weibiørn Grønnlund selger 3 stocker i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1614. RA, RK, Lensregnskap, Akerhus Len, Fogderegnskap Moss 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 30. april 1614.
12/11 1613 Landskatt 1613 Webiørnn Grønlund betaler 2 dr i landskatt 1613 for 1 flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Vebiørn Grønlund betaler 2 dr 1 ort i landskatt 1613 for 30 thøltt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
25/2 1615 Landskatt 1614 Webiørn Grønnlund i Wesbye sogen er 1614 oppført med 1 pd 4 lispd Miell i Støckenn i Aaßßogen og 7 lispd Salt i Hold i Fronnesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
25/2 1615 Landskatt 1614 Webiørn Grønnlund betaler 2 dr i landskatt 1614 for 1 flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
25/2 1615 Landskatt 1614 Webiørnn Grønlund betaler 1 ½ dr i landskatt 1614 for 20 tølt deller skorid paa sin flomsaug. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.
9/2 1615 Odelsjordebok 1615 Webiørnn Grønlundt, Hanns Odell och Jordegoedts wdj Støckenn 1 pdt 4 lispd Miell, wdj Holdt 7 ½ lispd salt. RA, Danske kanselli, Skapsaker, Skap 9, pakke 351A, litra E, odelsjordebok, Follo fogderi, Vestby sogn, datert 9. februar 1615.
6/5 1615 Fogderegnskap 1614-1615 Webiørnn Grønlund selger 3 stoche i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1615. RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1614 – 1/5 1615, datert 6. mai 1615.
16/5 1616 Fogderegnskap 1615-1616 Webiørnn Grønlund selger 3 stock i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1616. RA, RK, Lensregnskap, Akerhus Len, Fogderegnskap Moss 1/5 1615 - 1/5 1616, datert 16. mai 1613
14/5 1617 Bygningsskatt 1617 Webiørnn Grønnlund i Wesbye Sogen betaler 3 & i Bygningsskatt 1617 for fuld gaard. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Follo fogderi, Påske 1617, datert 14. mai 1617.
28/6 1617 Fogderegnskap 1616-1617 Weibiøn Grønlundt selger 3 stock i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1617. RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1616 – 1/5 1617, datert 28. juni 1617.
1618 Bygningsskatt 1618 Webiørnn Grønlund i Wesbye Sogen betaler 3 & i Bygningsskatt 1618 for fuld gaard. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Follo fogderi, Påske 1618, udatert.
12/5 1618 Fogderegnskap 1617-1618 Webiørnn Grønlundt selger 3 stoch i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1618. RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1617 – 1/5 1618, datert 12. mai 1618.
12/6 1618 Krigsmunisjonspenger 1617 Webiørnn Grønlund betaler krigsmunisjonspenger 1617. RA, RK, Lensregnskap, Krigsmunisjonspenger: Follo, 1617, datert 12. Juni 1618.
10/12 1618 Landskatt 1618 Webiørn Grønlund i Wesbye sogen er 1618 oppført med 1 pd 4 lispd Miell i Støckenn i Aaßßogenn og 7 ½ lispd Saltt i Hold i Fronne Sogen. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1618, datert 10. desember 1618.
1619 Bygningsskatt 1619 Webiørnn Grønnlund i Wesbye Sogenn betaler 60 ß i Bygningsskatt 1619 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Follo fogderi, Påske 1619, udatert.
23/5 1619 Fogderegnskap 1618-1619 Weebiørn Grønlund selger 3 stocker i Skatte Thømmer til Kongens sager på Moss 1619. RA, RK, Fogderegnskap, Akershus len, Moss fogderi, 1/5 1618 – 1/5 1619, datert 23. mai 1618.
1619 Galeiskatt 1619 Wibiørnn Grønnelund i Wessbye Sogen betaler 6 ortt i Galeiskatt 1619 for fuld gaard. RA, RK, Lensregnskap, Galeiskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1619, udatert.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 1 ½ dr 7 ½ ß aff Webiørnn Grønnlund i Wesbye Sogenn i Holldinngh aff 1 ½ pd 2 lispund Mallt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
1620 Bygningsskatt 1620 Webiørnn Grønnlund i Wesbye Sogenn betaler 60 ß i Bygningsskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Bygningsskatt, Follo fogderi, Påske 1620, udatert.
1620 Landskatt 1620 Webiørnn Grønnlund i Wesbye Sogenn er 1620 oppført med 1 pund 4 lispund Miell i Støkenn i Aassogenn og 7 ½ lispund Sallt i Holldt i Fronnesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.
1620 Landskatt 1620 Webiørn Grønlund i Wesbye Prestegield betaler 1 dr i Landskatt 1620 for full gård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.
2/5 1620 Fogderegnskap Follo 1619-20 Annammid 10 dr aff Webiørn Grønlund i Wessbye Sogen aff enn saug. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1619 - 1/5 1620, datert 2. mai 1620.
1620 Landskatt 1620 Annamet 2 dr aff Weibiørn Grønlund i Wesbye Prestegield aff 1 Saug i Landskatt 1620. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1620, udatert.
2/5 1621 Fogderegnskap Follo 1620-1621 Annammid 10 dr aff Webiørn Grønnlund i Wesbye Prestegield aff enn saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1620 - 1/5 1621, datert 2. mai 1621.
13/12 1622 Ødegårdsskatt 1621 Annammitt 2 daller i ødegårdsskatt 1621 aff Webiørnn Grønnlunnd i Wesbye Prestegielld aff 1 saug. Samt 3 Ortt for derpaa ehr Skorenn 10 tylltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Follo fogderi, Martini 1621, datert 13. desember 1622.
13/12 1622 Ødegårdsskatt 1621 Annammitt ½ dr i ødegårdsskatt 1621 aff Webiørnn Grønnlunnd i Wesbye Prestegielld aff 1 mølle. RA, RK, Lensregnskap, Ødegårdsskatt, Follo fogderi, Martini 1621, datert 13. desember 1622.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 10 dr aff Webiørnn Grønnlunnd i Wesbye Prestegield aff enn saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
2/11 1623 Landskatt 1622 Webiørnn Grønnlund i Wesbye Prestegield er 1622 oppført med 1 pund 4 lispd Miel i Støckenn i Aassogen og 7 ½ lispund Sallt i Holdt i Fronnesogenn. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
2/11 1623 Landskatt 1622 Weebiørrn Grønnlund i Weßsbye prestegielld betaler 1 daller i landskatt 1622 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
2/11 1623 Landskatt 1622 Annammitt 2 daller i landskatt 1622 aff Weebiøern Grønlund i Weßsbye prestegielld aff 1 Saug som er Jgientagen. Haffuer Jngen deeller schaaren. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1622, datert 2. november 1623.
2/5 1623 Fogderegnskap Follo 1622-1623 Annammid 1 1/2 dr 7 1/2 ß aff Webiørnn Grønlund i Wesbye Sogenn i Holding aff 1 1/2 pund 2 lispund Mallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1622 - 1/5 1623, datert 2. mai 1623.
13/10 1624 Rosstjeneste 1624 Vebiørn Grønlund i Wesbye Prestegieldtt er 1624 oppført med 1 schippund 4 lispd Miell i Støchenn og 1 fierding 2 ½ lispd Salt i Holltt. RA, Stattholderembetet, Jordebøker, Rosstjeneste 1624-26, Follo, datert 13. oktober 1624.
29/6 1624 Landskatt 1623 Weebiøern Grøenlund i Weßsbye er 1623 oppført med 1 pund 4 Lispd meell i Støecken og 7 ½ Lispund sallt i Holldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
29/6 1624 Landskatt 1623 Weebiøern Grøenlund i Weßsbye prestegielld betaler 1 daller i landskatt 1623 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
29/11 1624 Fogderegnskap Follo 1623-1624 Annammid 1 ½ Rix daller 10 ß aff Webiørn Grønnlund i Weßbye Sogen i Hollding aff 1 schippd 7 Lißpd Mallt cronegoeds Och 1 fxring meell Weßßbye Kirckegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 29. november 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Webiøren Grøenlund i Weßbye Prestegield er 1624 oppført med 23 lispd mell i Støchenn og 7 ½ lispd sallt i Holld. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Webiørnn Grønnlunnd i Weßsbye Prestegield er 1625 oppført med 24 lißpd meell i Støckenn og 7 ½ lißpd sallt i Hollt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
13/2 1627 Landskatt 1625 Webiørnn Grønnlunnd i Weßsbye Prestegield betaler 1 dr 1 ort i landskatt 1625 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid 1 dr aff Webiørnn Grønnlunnd i Weßbye Prestegield aff Grønnlunnd saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Webiørnn Grønnlund i Weßbye Prestegield er 1626 oppført med 24 lißpd Meell i Støchenn og 7 ½ lißpd sallt i Hollt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Webiørnn Grønnlund i Weßbye Prestegield betaler 1 dr i landskatt 1626 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Annammid 2 dr i landskatt 1626 aff Webiørnn Grønnlund aff ehnn saug Som nu epter Konng: Maytz: Tilladellße ehr beuillget Till Brugs. Samt 1 ½ dr 1 ½ ortt for derpaa ehr Skorenn 25 tøltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Webiørnn Grønnlund i Weßsbye Prestegield betaler 1 ½ dr i landskatt 1626 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Annammitt 2 ½ dr 1 ortt i landskatt 1626 aff Webiørnn Grønnlund aff ehn saug i Weßsbye Prestegield. Samt 3 ortt for derpaa ehr Skorenn 8 tøllter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 5 ortt 9 ½ ß aff Webiørnn Grønnlund i Weßbye Sogenn i holldinng aff 1 pund 7 lißpund Malltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Annammid 1 dr aff Webiørnn Grønnlund i Weßbye Prestegield aff Grønnlund saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Webiørn Grønlund i Weßbye Prestegielld betaler 1 dr i landskatt 1627 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
3/11 1628 Landskatt 1627 Annammid 2 dr i landskatt 1627 aff Webiørn Grønlund aff en Saug i Weßbye Prestegielld. Samt 3 ½ ortt 6 ß for derpaa ehr Skorenn 12 ½ tylltter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
6/5 1628 Fogderegnskap Follo 1627-1628 Annammid 1 dr aff Webiørnn Grønnlunnd i Weßbye Prestegield aff Grønnlund saug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1627 - 1/5 1628, datert 6. mai 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Webiørnn Grønlund i Weßßbye Prestegielld betaler 1 dr i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Annammid 2 dr i landskatt 1628 aff Webiørnn Grønlund aff ehn Saug i Weßßbye Prestegielld hand bruger. Haffuer Jndtett der paa Schoritt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Weibiørn Grønnlund i Wesbye Sogenn betaler 4 ½ dr 13 ½ ß i landskatt 1628 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Annammid 6 dr 18 ß i landskatt 1628 aff Weibiørnn Grønnlund aff enn Saug i Wesbye Gielld hand bruger. Samt 2 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tølter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Weibørnn Grønnlund i Wæsbye Prestegieldt betaler 3 dr i landskatt 1629 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Annammid 6 dr i landskatt 1629 aff Weibiørnn Grønnlunndt i Wæsbye Prestegieldt aff en Saug hand bruger. Samt 1 dr 1 ort for derpaa ehr Skorenn 10 tyltt deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (feskatt) 1629 Webiørn Grønlund i Weßbye Prestegield betaler ½ dr i offisersskatt (feskatt) 1629 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (feskatt), Follo fogderi, 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Webiørnn Grønnlund i Wesbye Prestegieldt betaler 2 dr 1 Ort i landskatt 1629 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Annammid 2 dr i landskatt 1629 aff Wedbiørnn Grøenlund aff eenn Saug i Wesbye prestegieldt hannd bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tølter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Annammid 2 dr i landskatt 1629 aff Wedbiørnn Grøenlund aff eenn Saug i Wesbye prestegieldt hannd bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tølter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Annammid 1 ½ dr 9 ß 1 alb aff Webiørn Grønnlund i Weßbye Sougenn i Holding aff 1 pd 7 Lispd malt Cronnegoeds och till Wesbye Kiercke 1 fierinng meel. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Webiøren Grønlund i Wesbye Prestegielld betaler 2 ½ dr i landskatt 1630 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Annammid 2 dr i landskatt 1630 aff Webiøren Grønlund aff en Saug hand bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 tøldter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Webiørenn Grønnlund i Weßbye Prestegield er 1631 oppført med 1 Pund 4 Lispd mel i Støckenn, 7 ½ Lispund salt i Holt og 6 Lispund mel i Riser. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Webiørenn Grønlund i Weßbye Prestegield betaler 1 dr i landskatt 1631 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Wibiørnn Grønnlund i Weßsbye prestegieldtt er 1632 oppført med 1 pund 4 Lispund mell i Støckenn, 7 ½ Lißpund Salt i Holtt og 6 Lißpund Meell i Rißer. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Webiørn Grønlund i Weßsbye prestegieldtt betaler 2 dr i landskatt 1632 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Wjbiørnn Grønlund i Weßsbye Preste Gieldtt er 1633 oppført med 1 pund 4 Lispd Meell i Støckenn, 6 Lispd Meell i Rißer, 1 pund 3 Lispd Meell i Hoffuemb, 1 Lispd 1 rem Meell i Nøstued, 6 Lispund Meell i Ascherud og ½ pund 2 Lispd Meeell i Lilleløcken. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
1633 Landskatt martini 1633 Wjbiørn Grønlund i Weßsbye Preste Gieldtt betaler 1 dr i landskatt 1633 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Wjbiørn Grønlund i Veßsbye Preste Gieldtt er 1634 oppført med 1 pund 4 Lißpd Mell i Støckenn, 1 pd Mell i Suinschouff, 1 ½ pund 4 Lißpd Mell i Hoffuemb, 1 Lißpd 1 Rem Mell i Nøstued, 6 Lißpd Mell i Ascherud, ½ pund 2 Lißpd Mell i Lilleløcken og 7 ½ Lißpd Saltt i Holt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Wjbiørn Grøndlund i Veßsbye Preste Gieldtt betaler 1 dr i landskatt 1634 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Weedbiørn Grønlund i Weßsbye Prestegield er 1635 oppført med 1 phd 4 linsp Miell i Støchenn, 7 ½ linsp Salt i Holt, 1 linsp 1 Remoll Mell i Nøedstued, 9 linsp Miell i Ascherued, 1 ½ phd 4 linsp Miell i Hoffuind, 1 phd Miell i Suindschoug, 12 linsp i Lille Løchen og ½ phd Saltt i Hader. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Weibiørn Gronlund i Weßsbye Prestegield betaler 1 dr i landskatt 1635 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Wedbiørnn Grønlund i Weßsbye Prestegield er 1636 oppført med 1 phd 4 Linsp Mell i Støchen, 1 Linsp 1 Remoll Mell i Nødstued, 9 Linsp Mell i Ascheruud, 1 ½ phd 4 Linsp Mell i Hofuemb, 1 phd Mell i Swindschouff, 7 ½ Linsp Saltt i Holtt, 12 Linsp Mell i Lille Løechenn og ½ phd Saltt i Holler. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Weedbiørn Grønlund i Weßsbye Prestegield betaler ½ dr i landskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Wedbiørnn Grønlund i Weßsbye Prestegield er 1636 oppført med 1 P: 4 lispd miel i Støchen, 10 lispd miel i Ascherud, 1 ½ P: 3 ½ lispd miel i Hofuemb, 16 lispd miel i Lile Løchenn, 1 P: miel i Suindschouff og ½ phd Salt i Haller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Webiørn Grønlund i Weßsbye Prestegield betaler 1 dr i landskatt 1636 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Wedbiørn Grønlund i Weßsbye Prestegield er 1637 oppført med 5 ½ Schpd 3 lispd i miel og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Webørn Grønlund i Weßsbye Prestegield betaler ½ dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Webiørnn Grønlund i Weßsbye Prestegield er 1637 oppført med 4 pd 7 ½ lispd miel og 1 pd 5 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Webiørn Grønlund i Weßsbye Prestegield betaler 1 dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Webiørn Grønlund i Wesbye Prestegield er 1637 oppført med 4 pd 7 ½ lispd miel og 1 pd 5 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Webiørn Grønlund i Wesbye Prestegield betaler ½ dr i landskatt 1637 for fullgård. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Annammid 2 dr i landskatt 1631 aff en Saug i Weßbye Prestegield som Webiørenn Grønnlund bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 thøldter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
27/10 1632 Landskatt martini 1632 Annammid 2 dr i landskatt 1632 aff en Saug i Weßsbye prestegieldtt som Wibiørn Grønnlund bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 thølter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1632, datert 27. oktober 1632.
1633 Landskatt martini 1633 Annammid 2 dr i landskatt 1633 aff en Saug i Weßsbye Preste Gieldtt Som Wjbiørnn Grønlund bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 thylter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1633, datert 1633.
24/11 1634 Landskatt martini 1634 Annammid 2 dr i landskatt 1634 aff en Saug i Veßsbye Preste Gieldtt som Wjbiørn Grønlund bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 20 thylter deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1634, datert 24. november 1634.
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Annammid 2 dr i landskatt 1635 aff en Saug i Weßsbye Prestegield Som Wibiørn Grønlund bruger. Samt 1 ½ dr 1 ½ & for derpaa ehr Skorenn 2 ½ ct deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
28/11 1636 Landskatt martini 1636 Annammid 2 dr i landskatt 1636 aff en Saug i Weßsbye Prestegield som Wedbiørn Grønlund bruger. Samt 4 ½ Ort for derpaa ehr Skorenn 1 ½ ct deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1636, datert 28. november 1636.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Annammid 2 dr i landskatt 1637 aff en Saug i Weßsbye Prestegield som Webiørn Grønlund bruger. Samt 1 ½ dr for derpaa ehr Skorenn 2 ct deller. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.
12/2 1638 Unionsskatt jul 1637 Annammid 1 dr i landskatt 1637 aff en Saug i Wesbye Prestegield Som Webiørn Grønlund bruger. Samt 3 Ort for derpaa ehr Skorenn 2 ct deller. RA, RK, Lensregnskap, Unionsskatt, Follo fogderi, Jul 1637, datert 12. februar 1638.