Vennesgård

Navnet

Venneskaal. Udt. væ`nnaskåł. ― a Viniarskale DN. V 71, 1329 a Viniarskala DN. IV 171, 1331 a Viniarskaala DN. V 81, 1331 a Viniar[skale] DN. II 155, 1331 a Viniærskale DN. IV 194, 1336 a Vinaskale DN. I 205, 1339 a Viniarskale RB. 136. Venneskall DN. I 799, 1539 Wenneskaall 1557. Wenneskall 1578. Wennschall 1593. Weneschall 1600.1/1 (brugt af Adelsmanden Peder Lystrup). Weneskaell 1616. Wennesgaard 1723.

Vinjarskáli. 1ste Led er Gen. af vin f. (Indl. S. 85), 2det skáli m. vel i den i Indl. S. 74 omtalte Betydning af Hus, opført til særskilt, bestemt Anvendelse ved Siden af Vaaningshuset, ofte i nogen Afstand fra Gaarden. Hvis vin, som der er Grund til at antage, betyder Græsgang, kunde Navnet altsaa sigte til, at Stedet engang havde været en Havnegangstrækning, hvorpaa der var bygget en "Skaale", der jo kunde være bestemt til Opholdssted for Gjæterne. ― Den i den seneste Tid brugte Skrivemaade Vennersgaard beror paa den ogsaa andensteds paavislige Forvexling af -skaale (i afkortet Udtale -skaal) med -gaard. Den har desuden i 1ste Led lagt en Betydning, som er vidt forskjellig fra den virkelige.

Brukere

Rover [på] Vennesgård ( - 1608 - 1643 - )

Rover er nevnt som bruker av Vennesgård i Ås fra 1608 til 1643.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Vennersgård Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 556
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Venneskaal Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Ås, side 53
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit ½ dr aff Rouir Wenneskall i Steffnefaldtt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.