Rover [på] Vennesgård ( - )

Bruker av Vennesgård

Biografi

Rover er nevnt som bruker av Vennesgård i Ås fra 1608 til 1643.

Se også Vennesgård.

Referanser

I Ås bygdebok er han nevnt med følgende:

Roar Vennersgård er nevnt første gang i 1608, da han leverte tømmer i Drøbak, og satt med gården til 1643. Han var kirkeverge 1633-34. I de vanskelige krigstidene i 1640-årene greide ikke Roar å svare den høye landskylda som han burde, og Paul Thrane drev ham fra gården i 1642. Roar klaget til Norges Statholder over prosten, som han mente hadde brutt avtale. Statholderen ba futen sørge for at enhver ble holdt ved retten etter billig og kristelig kontrakt - og mer hører vi ikke om Roar. Dette var våren 1643.

Hendelser

1971 Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", Vennersgård Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 1, Gårdshistorie I", utgitt av Ås kommune, side 556
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit ½ dr aff Rouir Wenneskall i Steffnefaldtt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.