Gislerud

Navnet

Gislerud. Udt. jí`ssleru. ― Gyslærud DN. III 183, 1341 Gislerudt 1578. 1616. Gislerud og Houger 1723.

Gíslaruð, af det endnu paa fl. St. brugte Mandsnavn Gisle (Gísli).

Brukere

Tore [på] Gislerud (1608 - 1617)

Tore er nevnt som bruker av Gislerud i Frogn fra 1608 til 1617.

Ole [på] Gislerud (1617 - 1629)

Ole er nevnt som bruker av Gislerud i Frogn fra 1617 til 1629.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Gislerud Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 157
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Gislerud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 75
1/7 1609 Fogderegnskap Follo 1608-09 Annammid 1 dr aff Thore Gislerud i Fronne Sogenn aff 2 ½ lispund J første Thage. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1608 - 1/5 1609, datert 1. juli 1609.
28/6 1618 Fogderegnskap Follo 1617-18 Anamit 4 dr aff Olluff Gislerudt i Fronne Sogenn aff 2 ½ Lispund i første Thage. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618, datert 28. juni 1618.
2/5 1621 Fogderegnskap Follo 1620-1621 Annammid ½ ort aff Olluff Gislerudt i Fronnesogenn i Holldinng aff 2 ½ lispund Salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1620 - 1/5 1621, datert 2. mai 1621.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ ortt aff Olluff Gißlerud i Aaß Sogenn i Holldinng aff 2 ½ lißpund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Annammid 20 ß aff Olluff Gislerud i Aaß Sogenn i Holldingh aff 4 Lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.