Haslum

Navnet

Haslum. Udt. ha`ssłømm. ― Haslamre (Dat.) DN. IV 547, 1405 Holslamer DN. X 186 c. 1470. Hasslem 1578. Haslum 1593. 1600.1/1. Haslim 1723.

Hasla findes som Elvenavn, endnu bevaret i Formen Hosla paa et Par Steder (Ullensaker, Aasnes). Ikke langt borte er der i Nesodden en Gaard Hasle (GN. 16), og imellem de to Gaarde løber en Bæk ned i Bundefjorden. Deraf følger, at denne Bæk opr. har hedet Hasla, og at begge Gaarde have faaet sit Navn efter den. Sidste Led i nærv. Navn viser sig af de ældste Skriftformer at være hamarr, Hammer (Indl. S. 53); her som i flere Tilfælde er dette Ord som sidste Led i Navne i Nutidsformen løbet sammen med heimr.

Brukere

Hans [på] Haslum ( - 1609 - 1635 - )

Hans er nevnt som bruker av Haslum i Frogn fra 1609 til 1635.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Haslum Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 483
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Haslum Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 80
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Annammid 1 ½ dr aff Hans Haslum i Fronne Sogen i Holldinngh aff 1 ½ Pundt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
22/6 1619 Fogderegnskap Follo 1618-19 Annammid 1 ½ dr aff Hanns Haslum i Fronne Sogenn i Holldinngh aff 1 ½ pund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 22. juni 1619.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 1 ½ dr aff Hanns Haslum i Fronne Sogenn i Holldinng aff 1 ½ pund. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
3/5 1625 Fogderegnskap Follo 1624-1625 Annammid 1 ½ dr aff Hanns Haßlum i Aaß Sogenn i Holding aff 1 ½ pund Sallt cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 3. mai 1625.