Hans [på] Haslum ( - )

Bruker av Haslum

Biografi

Hans er nevnt som bruker av Haslum i Frogn fra 1609 til 1635.

Se også Haslum.

Referanser

I Frogn bygdebok er han nevnt med følgende:

Hans, derimot, som antagelig avløste ham, ble i 1630 ilagt en bot på 1 daler fordi han hadde vært "ulydig" og ikke etterkommet skysskafferens tilsigelse. Han brukte fra før 1611 og til sin død 1635. Han hadde tjenestedrengen Hafftor for full lønn. Enken Rønnaug fortsatte til 1643; da måtte hun på grunn av "sin armod och alderdom" overlate gården til Engebret som betalte 25 rd i første bygsel.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Haslum Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 483
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Annammid 1 ½ dr aff Hans Haslum i Fronne Sogen i Holldinngh aff 1 ½ Pundt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
22/6 1619 Fogderegnskap Follo 1618-19 Annammid 1 ½ dr aff Hanns Haslum i Fronne Sogenn i Holldinngh aff 1 ½ pund. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1618 - 1/5 1619, datert 22. juni 1619.
2/5 1622 Fogderegnskap Follo 1621-1622 Annammid 1 ½ dr aff Hanns Haslum i Fronne Sogenn i Holldinng aff 1 ½ pund. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 2. mai 1622.
3/5 1625 Fogderegnskap Follo 1624-1625 Annammid 1 ½ dr aff Hanns Haßlum i Aaß Sogenn i Holding aff 1 ½ pund Sallt cronnegoeds. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1624 - 1/5 1625, datert 3. mai 1625.