Holt

Navnet

Holt. Udt. hølt. ― Holt St. 6. 1578. Holdt 1593. 1600. 1/1. Holt 1723.

Holt n., se Indl. S. 57.

Brukere

Peder [på] Holt ( - 1635 - 1648 - )

Peder er nevnt som bruker av Holt i Frogn fra 1635 til 1648.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Holt Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 591
1999 Rygh, Akershus Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Holt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 82
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Pedder Holtt i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 7 ½ linsp Salt i Holtt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Pedder Holtt i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 7 ½ Linsp Saltt i Holtt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Pedder Holtt i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 7 ½ lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Pedder Holtt i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 7 ½ lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.