Asperud

Navnet

Asperud. Udt. a`ssperú. ― Asszperudt St. 7. Asperudt 1578. 1593. 1600.1/1. Asperud 1723.

*Asparuð, hvori 1ste Led er det foregaaende Gaardnavn Aspar; vi have her det jevnlig forekommende Tilfælde, at et "Rud" er blevet benævnt efter den Gaard, paa hvis Grund Rydningen var skeet. Oftest foretoges den vel af Gaardens egne Eiere, og "Rudet" er først senere blevet selvstændig Eiendom.

Brukere

Ole [på] Asperud ( - 1620 - 1621 - )

Ole er nevnt som bruker av Asperud i Kråkstad fra 1620 til 1627.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Asperud Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 83
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Asperud Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 33
2/5 1621 Fogderegnskap Follo 1620-1621 Anamit ½ dr aff Olluff Asperudt i Steffnefald. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1620 - 1/5 1621, datert 2. mai 1621.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit 9 dr aff Olluff Aßperud i Krogstad Prestegield for dj iche deris tiende forleedenn Aar saa Richtig ytte och frembførde som det sigh haffde Burdtt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.