Ole [på] Asperud ( - )

Bruker av Asperud

Biografi

Ole er nevnt som bruker av Asperud i Kråkstad fra 1620 til 1627.

Se også Asperud.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Asperud Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 83
2/5 1621 Fogderegnskap Follo 1620-1621 Anamit ½ dr aff Olluff Asperudt i Steffnefald. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1620 - 1/5 1621, datert 2. mai 1621.
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit 9 dr aff Olluff Aßperud i Krogstad Prestegield for dj iche deris tiende forleedenn Aar saa Richtig ytte och frembførde som det sigh haffde Burdtt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.