Langeli

Navnet

Langeli. Udt. la`ngłí. ― i Languliidh RB. 119. i Languliid RB. 120. Langliid 1616. Langelie 1723.1/4.

Langalíð, den lange Li.

Brukere

Lars [på] Langeli ( - 1628 - 1629 - )

Lars er nevnt som bruker av Langeli i Kråkstad fra 1628 til 1629.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Langeli Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 128
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Langeli Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 35
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Anamit 1 dr aff Lauridtz Lanngelie i Krogstad Sogenn for schydzferdt hand iche wile giøre denn Sorennschriffuer Raßmuß Michellßenn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.