Myrer

Navnet

Myrer. Udt. mý`rær. ― i Myrum (vestre) RB. 118. (østre) RB. 119. (lille) RB. 120. 121. af Myrum RB. 286. Myrer 1578. 1600.1/4. 1723.

Mýrar, Flt. af mýrr f., Myr.

Brukere

Erik [på] Myrer ( - 1629 - 1630 - )

Erik er nevnt som bruker av Myrer i Kråkstad fra 1629 til 1630.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Myrer Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 124
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Myrer Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 35
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit ½ dr aff Erich Myrer i Kroegstad Sougenn for hannd iche møtte Lensmandß Steffne som hand paa Kongl: Maiest: wegne wahr Steffnet med. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.