Erik [på] Myrer ( - )

Bruker av Myrer

Biografi

Erik er nevnt som bruker av Myrer i Kråkstad (evt. Ski) fra 1629 til 1630.

Se også Myrer.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Myrer Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 124
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit ½ dr aff Erich Myrer i Kroegstad Sougenn for hannd iche møtte Lensmandß Steffne som hand paa Kongl: Maiest: wegne wahr Steffnet med. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.