Vål

Navnet

Vaal. Udt. våł. ― a Vale, a Valle DN. V 71 72, 1329. Vaal (Akk.), Vaals (Gen.), a Vale DN. I 204, 1339 a Vale RB. 116. 119. Vaal (Akk.) RB. 258. Waall 1578. Vall 1593. Wall 1600. 1/1. Vaell 1616. Waall 1723.

Váll m., se Indl. S. 84, hvorefter dets Betydning i Gaardnavne maa antages at være: Rydning. Alm. bruges det i Flt. (Vaaler, Vaale); i Entalsform findes det ellers kun en enkelt Gang usms., i Aamot; derimod oftere som sidste Led i sms. Navne.

Brukere

Bjørn [på] Vål ( - 1610 - 1611 - )

Bjørn er nevnt som bruker av Vål i Kråkstad fra 1610 til 1611.

Peder [på] Vål ( - 1635 - 1637 - )

Peder er nevnt som bruker av Vål i Kråkstad fra 1635 til 1637.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Vål Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 46
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Vål Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 30
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Anamit 13 ½ dr aff Biørn Waell for Thuenne Løs Leigmoll. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
4/5 1636 Fogderegnskap Follo 1635-1636 Anamit 1 dr 3 ß 1 alb aff Peder Wold Lehnsmand wdj Krogstad Sogenn boendes paa hanns leding som ehr lefings penge 5 alb 52 beh:, 1 ½ lispund Miell och 15 Bes&r Smør. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1635 - 1/5 1636, datert 4. mai 1636.