Bjørn [på] Vål ( - )

Bruker av Vål

Biografi

Bjørn er nevnt som bruker av Vål i Kråkstad fra 1610 til 1611.

Se også Vål.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Vål Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 46
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Anamit 13 ½ dr aff Biørn Waell for Thuenne Løs Leigmoll. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.