Anders Sivertsøn ( - )

Bruker av Skjærholmen

Biografi

Anders er nevnt som bruker av Skjærholmen i Botne i Viken fra 1621 til 1627.

Se også Skjærholmen.

Referanser

Hendelser

1/5 1622 Lensregnskap Verne kloster 1621-22 Annammid 12 dr aff Annders Seyerßenn och Joen Gunnderßen Skerhollmb vdj første Bøxell och Thagemaall aff 3 ½ tønnder Kornn wdj samme gaard i Bottne Sogn i Wiigen. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 1. mai 1622.
14/8 1624 Lensregnskap Verne kloster 1623-24 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Anders Seyerßßenn Skierholmb vdj Holdinng aff 4 tr Kornn wdj Samme gaard i Bottne Sougenn Wdi Wigen. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1623 - 1/5 1624, datert 14. august 1624.
1/5 1627 Lensregnskap Verne kloster 1626-27 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Anders Skierholmb i Bottne sogenn i Viigenn aff 3 ½ tr Kornn vdj holding och tredie Aars tagemoll. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 1. mai 1627.