Dorte [på] Garder ( - )

Bruker av Garder

Gift med Dirik [på] Garder ( - ca 1631)

Barn:

Biografi

Dorte er nevnt som bruker av Garder i Frogn fra 1631 til 1631.

Se også Garder.

Referanser

I Frogn bygdebok er hun nevnt med følgende:

Garder ble før 1609 overtatt av Didrik, som muligens var i slekt med den rike bonden Bjørgulf Oppegård og med Sivert Bråte i Kroer. Den siste var trolig hans sønn. Men Didrik var rik selv også. Foruten 15 lispund i sin egen gård eide han like mye i Sør-Solberg, 1 skippund mel i Skuterud, 1 skippund mel i Bjastad i Kråkstad. 1613-25 var han også eier av 1 skippund 4 lispund salt i Hasle. I 1613 fikk han en bot på 2 daler fordi han hadde gitt Lars Simensen et hogg i hånden. Men han var ikke bare en temperamentsfull kar; han må også ha vært en drivende bonde. Helt fra 1609 bygslet han hele Glenne, og drev den samen med sin egen gård til sin død. Og på saga skar han jevnlig 25-30 tylfter bord i året. Tømmer slapp han å kjøpe, for hans egen skog lå "saa beleilig at hand deraff kand bekomme Saug Tømber". 1629 må ha vært uvanlig nedbørsrikt, for i likhet med flere steder sør i bygda ble også Garders sag tatt av flommen dette året. Didrik hadde en datter Karen som ble gift med Henrik Tannum i Vestby. Da Didrik døde i 1631, ble enken Dorthe Garder sittende med gården, og de brukere som nevnes de første årene etterpå, var nok nærmest for forpaktere å regne.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Garder Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 453
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Dortte Garder i Aaß Prestegielld er 1631 oppført med 15 Lispund salt i forne Garder og 1 Pund mel i Schuderud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.