Garder

Navnet

Garder. Udt. ga`łær. ― a Gaurdum DN. X 48, 1349 a Gardum RB. 134. a Gordhom RB. 138 s. i Gardhom, Gardæ (Gen.) DN. X 120, 1430 af Gaardæ DN. X 186 c. 1470. Gaarder 1578. 1593. 1600.1/1. Garder 1616. 1723.

Garðar, se Vestby GN. 100.

Brukere

Dirik [på] Garder ( - 1609 - 1631 - )

Dirik er nevnt som bruker av Garder i Frogn fra 1609 til 1631.

Dorte [på] Garder ( - 1631 - )

Dorte er nevnt som bruker av Garder i Frogn fra 1631 til 1631.

Børge Diriksøn ( - 1637 - 1660 - )

Børge er nevnt som bruker av Garder i Frogn fra 1637 til 1660.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Garder Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 453
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Garder Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 80
12/11 1613 Fogderegnskap Follo 1612-13 Anamit 2 dr aff Dyrick Garder for hannd Hug Lauge Simenßenn i hanns haandt. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1612 - 1/5 1613, datert 12. november 1613.
29/6 1624 Landskatt 1623 Dirick Gaarder i Aaess prestegield er 1623 oppført med 15 lißpd sallt i Gaarder, 15 lißpd sallt i Soelberg, ½ pund meell i Skuderud, 1 pund meell i Gierstad og 1 pund Sallt i Haßle. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1623, datert 29. juni 1624.
24/3 1626 Landskatt 1624 Dirick Garder i Aaß Prestegield er 1624 oppført med 15 lißpund sallt i Garder, 15 lispd sallt i Soelberg, 1 pund [thunge] i Skuderud, 1 pd mell i Giøstad og 1 pd [thunge] i Haßle. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1624, datert 24. mars 1626.
13/2 1627 Landskatt 1625 Dirich Gaarder i Aaeßs Prestegield er 1625 oppført med 15 lißpund sallt i Gaarder, 15 lißpd sallt i Soelberg, 1 pund meell i Schuderud, 1 pund meell i Biastad og 1 pund meell i Haßle. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1625, datert 13. februar 1627.
28/5 1627 Landskatt pinse 1626 Dirich Gaarder i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 15 lißpd sallt i Gaarder, 15 lißpd Sallt i Soelberg, 1 pund meell i Schuderud og 1 pund Meell i Biastad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Pinse 1626, datert 28. mai 1627.
25/6 1627 Landskatt 1626 Dirich Gaarder i Aaß Prestegield er 1626 oppført med 15 lißpund salltt i Gaarder, 15 lißpund salltt i Soelberg, 1 pund Meell i Schuderøed og 1 pund Meell i Biastad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1626, datert 25. juni 1627.
3/11 1628 Landskatt 1627 Dirick Gaarder i Aaßß Prestegielld er 1627 oppført med 15 Lißpd Saltt i Gaarder, 15 Lißpd Saltt i Solberigh, 1 Pund Mell i Skuderød og 1 Pund Mell i Biasrad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 4 terminer 1627, datert 3. november 1628.
17/7 1628 Landskatt Fastelavn 1628 Dirick Gaarder i Aaßß Prestegielld er 1628 oppført med 15 Lißpd Saltt i Gaarder, 15 Lißpd Saltt i Solberigh, 1 Pund tunge i Skuderud og 1 Pund tunge i Biastad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Fastelavn 1628, datert 17. juli 1628.
2/3 1629 Landskatt påske og juli 1628 Dirich Garder i Aaß Prestegieldt er 1628 oppført med 1 pund miell i Schederød, 1 pund Miell i Biastad, 15 Lißpd Salt i Garder og 15 Lispd Saltt i Solberigh. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Påske og 1/7 1628, datert 2. mars 1629.
1629 Landskatt jul 1628 og påske 1629 Dirick Garder i Aaßß Prestegielld er 1629 oppført med 1 pd miell i Schuderud, 1 pd miell i Biastad, 15 lispd Salt i Garder og 15 lispd Salt i Solberg. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Jul 1628 og Påske 1629, udatert.
1629 Landskatt Martini 1629 Dirich Gaarder i Aaß Prestegieldt er 1629 oppført med 15 Lispd Salt i Gaarder, 1 Pund Mell i Schudderrud, 1 Pd Meel i Biaestad og 15 Lispd Salt i Soelberig. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1629, udatert.
1629 Offisersskatt (femtepenger) 1629 Dirick Gaarder i Aas Prestegield er 1629 oppført med 15 Lißpund salt i Gaarder, 15 Lißpund salt i Soelberrigh, 1 pund miell i Skuderud og 1 pund miell i Biastad. RA, RK, Lensregnskap, Offisersskatt (femtepenger), Follo fogderi, 1629, udatert.
20/11 1630 Landskatt Martini 1630 Dirich Gaarder i Aaßs Prestegielld er 1630 oppført med 15 lispund salt i Gaarder, 15 lispund salt i Soelberg, 1 pund mel i Schuderud og 1 pund mel i Biastad. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter Martini 1630, datert 20. november 1630.
5/11 1633 Landskatt martini 1631 Dortte Garder i Aaß Prestegielld er 1631 oppført med 15 Lispund salt i forne Garder og 1 Pund mel i Schuderud. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, 14 dager etter martini 1631, datert 5. november 1633.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Børger Gaarder i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 16 lispd i miel og Salt. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Børger Gaarder i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 7 lispd miel og 9 lispd Saldt. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.