Ener [på] Rustad ( - )

Bruker av Rustad

Biografi

Ener er nevnt som bruker av Rustad i Kråkstad fra 1629 til 1630.

Se også Rustad.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Rustad Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 62
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit ½ dr aff Einer Røedstad i Kroegstad Sougenn for hannd och J lige maade iche møtte Lensmands Steffne. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.