Rustad

Navnet

Rustad søndre. Udt. rø`ssta. ― i Rudstad RB. 121. Rudstadt St. 6 b. 1578. 1593. Rudstad 1723.1/4.
Rustad østre. Udt. rø`ssta. ― Rudstadt 1578. 1600.1/4. Rudstad 1723.

Ruðstaðr, Rydningspladsen (Indl. S. 72). "Søndre" er tillagt af Hensyn til GN. 48, der ligger paa en anden Kant af Bygden.
*Ruðstaðr, Rydningspladsen; se Indl. S. 72; jfr. med Hensyn til "østre" GN. 26.

Brukere

Ener [på] Rustad ( - 1629 - 1630 - )

Ener er nevnt som bruker av Rustad i Kråkstad fra 1629 til 1630.

Simen [på] Rustad ( - 1638 - 1639 - )

Simen er nevnt som bruker av Rustad i Kråkstad fra 1638 til 1639.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Rustad Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 62
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Rustad søndre Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 31
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Rustad østre Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Kråkstad, side 34
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit ½ dr aff Einer Røedstad i Kroegstad Sougenn for hannd och J lige maade iche møtte Lensmands Steffne. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.
1/5 1639 Fogderegnskap Follo 1638-1639 Anamit 4 dr aff Hanns Asper, Hanns Morck, Simen Røedstad och Gunder Holmb i Krogstad Soggenn formedelst schydsferds forsømmelßße. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1638 - 1/5 1639, datert 1. mai 1639.