Hovor Christoffersøn ( - )

Bruker av Tømt

Biografi

Hovor er nevnt som bruker av Tømt i Kråkstad fra 1625? til 1625?.

Se også Tømt.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Tømt Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 157
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit 30 dr aff Marte Thømpt i Kroegstad Sougenn for hun for nogen Rambtiid siden begick leigermaall i hindes Encke sede med en persohn Nauffnlig Asgudt Halduorsenn som wahr beslegtiget till hindes forrige Mand Hoffuer Chrestophersen. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.