Jon Gundersøn ( - )

Bruker av Skjærholmen

Biografi

Jon er nevnt som bruker av Skjærholmen i Botne i Viken fra 1621 til 1638.

Se også Skjærholmen.

Referanser

Hendelser

1/5 1622 Lensregnskap Verne kloster 1621-22 Annammid 12 dr aff Annders Seyerßenn och Joen Gunnderßen Skerhollmb vdj første Bøxell och Thagemaall aff 3 ½ tønnder Kornn wdj samme gaard i Bottne Sogn i Wiigen. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1621 - 1/5 1622, datert 1. mai 1622.
1/5 1632 Fogderegnskap Verne kloster 1631-1632 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Joenn Gunderßen schierholmb wæstre i Bottne sogenn i Holding aff 3 ½ thønnder Biug. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1631 - 1/5 1632, datert 1. mai 1632.
2/5 1635 Fogderegnskap Verne kloster 1634-1635 Annammid 1 ½ dr 1 ortt aff Jonn Skierholmb Wester i Bottne sogen i Wigen i Holding aff 3 ½ tønnder Kornn. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1634 - 1/5 1635, datert 2. mai 1635.
4/7 1638 Fogderegnskap Verne kloster 1637-1638 Annammid 1 ½ dr 1 ort aff Joen Wester Schierholmen i Baattne sogen i Wiigenn i Holding aff 3 ½ thønde Biugh. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Verne kloster len, 1/5 1637 - 1/5 1638, datert 4. juli 1638.
19/6 1641 Lensregnskap Verne kloster 1640-1641 Annammid 2 ½ dr aff Joen Skierholmb i Bottne Sogen J Wigenn i Holding aff 3 ½ Thrne: Korn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1640 - 1/5 1641, datert 19. juni 1641.
2/8 1645 Lensregnskap Verne kloster 1644-1645 Annammid 2 ½ dr aff Joen Schierhollmen i Bottne Sogen i Wigen i Holding aff 3 ½ thønne Korn. RA, RK, Lensregnskap, Lensregnskap, Verne kloster len, 1/5 1644 - 1/5 1645, datert 2. august 1645.