Jon [på] Moer ( - )

Bruker av Moer

Biografi

Jon er nevnt som bruker av Moer i Kroer i Ås fra 1608 til 1628.

Se også Moer.

Referanser

I Ås bygdebok er han nevnt med følgende:

Men ellers må vi til 1601 før vi får en sammenhengende rekke brukere. Da var Jon Moer lagrettesmann, og han satt med gården til 1628. Sigrid Moer 1629-34 var vel hans kone. I en rettssak im Moer i 1703 nevnes et eldgammelt dokument fra 1594 blant hjemmelsbrev, og det har kanskje vært et skiftebrev etter Jons eller Sigrids foreldre. Jon eide iallfall halve gården i 1616, men måtte vel pantsette stadig mer gods. Hans part i gården var bare 6 lp i 1624.

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Moer Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 605
1611 Landskatt 1611 Joen Moffuir i Aas sogen er 1611 oppført med 1 ½ pd 5 ½ lispd Miell i Moffuir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1611, udatert.
15/4 1613 Landskatt 1612 Joen Moffuir i Aas sogen er 1612 oppført med 1 ½ pdt 5 ½ lispdt Miell i Moffuir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1612, datert 15. april 1613.
12/11 1613 Landskatt 1613 Joen Moffuir i Aas sogen er 1613 oppført med 1 ½ pdt 5 ½ lispund Miell i Moffuir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1613, datert 12. november 1613.
25/2 1615 Landskatt 1614 Joen Moffuir i Aas sogen er 1614 oppført med 1 ½ pund 5 ½ lispd Miell i Moffuir. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Mikkelsmesse 1614, datert 25. februar 1615.