Mogens [på] Reitvet (-)

Bruker av Reitvet

Biografi

Mogens er nevnt som bruker av Reitvet i Kråkstad fra 1626 til 1627.

Se også Reitvet.

Referanser

I Kråkstad bygdebok er han ikke nevnt.

Hendelser

1972 Kråkstad bygdebok, Bind 2 Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", Reitvet Østlid, M: "Kråkstad bygdebok, Bind 2", utgitt av Ås kommune, side 104
13/9 1627 Fogderegnskap Follo 1626-1627 Anamit 9 dr aff Mogenns Reottued i Krogstad Prestegield for dj iche deris tiende forleedenn Aar saa Richtig ytte och frembførde som det sigh haffde Burdtt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1626 - 1/5 1627, datert 13. september 1627.