Ole [på] Belsjø ( - )

Bruker av Belsjø

Biografi

Ole er nevnt som bruker av Belsjø i Frogn fra 1608 til 1613.

Se også Belsjø.

Referanser

I Frogn bygdebok er han nevnt med følgende:

Oluf brukte Søndre Belsjl fra senest 1608, men trolig fra slutten av 1500-årene. I 1613 overga han (Oluf) gården til Helge, som temmelig sikkert var hans sønn. De var begge flinke til å utnytte skogen, og solgte atskillig skogsvirke til de hollandske skipperne ved Husvik.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", SØndre BelsjØ Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 634
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Anamit 1 dr aff Oluff Beltrudt for schiudzferdt handt ickj giorde Stadtholderenn i Drøeback. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.