Belsjø

Navnet

Belse lille og store. Udt. bæ:`łse. ― Bærdorsrud DN. V 108, 1339 VI 181, 1340. (nedre) IV 273, 1348. Berdolsrud (øvre) DN. II 243, 1348 Bærdorsrud (nedre) DN. IV 321, 1360 Berdorsrud RB. 138. Bærdesrud (nedre) DN. IV 529, 1401 Bærdorsrudh DN. V 515, 1442 Bardorsrudh DN. V 529, 1446 Bærdorsrwdh DN. V 646, 1475 Berdorsruth DN. X 186 c. 1470. Berdurrud DN. III 652, 1472 Belsrudt 1578. Belzrudt 1600.1/1. Belsrud 1616. Belßøe 1700. Belsiøe 1723.

Bergþórsruð, af Mandsnavnet Bergþórr, allerede i 14de Aarh. alm. skr. Berdorr. Overgangen til den nuv. Udtaleform følger almindelige lydlige Love; den har imidlertid tidlig gjort Navnet ukjendeligt og fordunklet dets oprindelige Mening.

Brukere

Ole [på] Belsjø ( - 1608 - 1613 - )

Ole er nevnt som bruker av Belsjø i Frogn fra 1608 til 1613.

Helge Olsøn ( - 1613 - 1647 - )

Helge er nevnt som bruker av Belsjø i Frogn fra 1613 til 1647.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", SØndre BelsjØ Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 634
1999 Rygh, Smaalenenes Amt Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Belsjø Rygh, Oluf: "Gaardnavne i Akershus Amt", Bind 2, Faksimile Ringstrøms antikvariat, Frogn, side 83
15/4 1613 Fogderegnskap Follo 1610-11 Anamit 1 dr aff Oluff Beltrudt for schiudzferdt handt ickj giorde Stadtholderenn i Drøeback. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1610 - 1/5 1611, datert 15. april 1613.
14/2 1615 Fogderegnskap Follo 1613-14 Anamit 30 dr aff Hellj Belzrudt for Otte Egibielckir hanndt solde enn Hollennder wid Sannd. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1613 - 1/5 1614, datert 14. februar 1615.
15/5 1630 Fogderegnskap Follo 1629-1630 Anamit 2 dr aff Gunder Krenngerud och Helie Belßrud i Aaß Sougenn for dj befantes Wlydig med schydsferd imod Welb Frandz Randzows thiener. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1629 - 1/5 1630, datert 15. mai 1630.