Ole [på] Gislerud ( - ca 1629)

Bruker av Gislerud

Død omkring 1629.

Gift med Ellen [på] Gislerud ( - ).

Biografi

Ole er nevnt som bruker av Gislerud i Frogn fra 1617 til 1629.

Se også Gislerud.

Referanser

I Frogn bygdebok er han nevnt med følgende:

Han ble avløst 1617 av Oluf, som brukte til sin død 1629. Hans enke Ellen drev deretter gården et år før Kristen Andersen overtok bygselen i 1631.

Hendelser

1967 Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", Gislerud Myckland, Haakon Falck: "Bygdebok for Frogn, Gårdshistorien", utgitt av Frogn kommune, side 157
28/6 1618 Fogderegnskap Follo 1617-18 Anamit 4 dr aff Olluff Gislerudt i Fronne Sogenn aff 2 1/2 Lispund i første Thage. RA, RK, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1617 - 1/5 1618, datert 28. juni 1618.
2/5 1621 Fogderegnskap Follo 1620-1621 Annammid ½ ort aff Olluff Gislerudt i Fronnesogenn i Holldinng aff 2 ½ lispund Salltt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1620 - 1/5 1621, datert 2. mai 1621.
3/5 1626 Fogderegnskap Follo 1625-1626 Annammid ½ ortt aff Olluff Gißlerud i Aaß Sogenn i Holldinng aff 2 ½ lißpund Sallt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1625 - 1/5 1626, datert 3. mai 1626.
1629 Fogderegnskap Follo 1628-1629 Annammid 20 ß aff Olluff Gislerud i Aaß Sogenn i Holldingh aff 4 Lispd Salt. RA, RK, Lensregnskap, Fogderegnskap, Follo fogderi, 1/5 1628 - 1/5 1629, udatert.