Ole Gullesøn ( - )

Bruker av Moer

Gift med Åse Olsdatter ( - )

Biografi

Ole er nevnt som bruker av Moer i Kroer i Ås fra 1635 til 1660.

Se også Moer.

Referanser

I Ås bygdebok er han nevnt med følgende:

Etter Jon og Sigrid fulgte Ole Gullesen og hans kone Åse Olsdtr. De hadde sønnen Jon, og de eide 6-8 lp i gården, samme part som gamle Jon Moer hadde eid. Men vi tør ikke si noe nærmere om slektsskapet. Ole var kirkeverge 1633-35. Han var død før 1661, da Åse var alene. Men sønnen Jon Olsen overtok bruket. Fra slutten av 1640-årene kom en annen bruker til, og gården var nå delt mellom to brukere til slutten av hundreåret. De bodde på samme tun og jordene lå vel om hverandre. Det ble iallfall vanlig nabotrette ut av forholdet.
Den andre brukeren Halvor Moer var f. ca 1625 og var her bare en 4-5 år fra 1649 til 1653. Halvor og Ole kom opp i strid, og Halvor brukte en liten affære fra markenstider 1647 i Kristiania som påskudd. Follo-bøndene brukte å overnatte i byen under marken, og da Ole Moer, Ole Sennebråte og Gunnar Kjølstad satt sammen og drakk hos Anne Everts, ble Gunnar mest full. Ole Moer tok vare på pungen hans til dagen etter, og denne affæren brukte Halvor Moer som tjuveribeskyldninger mot grannen 5-6 år seinere. Saken om pungen ble holdt gående over et år, og først i april 1653 ble begge Moer-bøndene dømt til å betale Kongen en bot hver for uvennskapen.

Hendelser

1972 Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", Moer Vik, Trygve: "Ås bygdebok, Bind 2, Gårdshistorie II", utgitt av Ås kommune, side 605
14/11 1635 Landskatt martini 1635 Oluff Mouger i Aaßs Prestegield er 1635 oppført med 6 ½ linsp Miell i Mouger. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1635, datert 14. november 1635.
2/3 1636 Båtsmannsskatt 1636 Olluff Mougger i Aaaeßs Prestegield er 1636 oppført med 6 ½ Linsp Mell i Mougger. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1635-1636, datert 2. mars 1636.
../1 1637 Båtsmannsskatt 1637 Olle Mougger i Aaeßs Prestegieldt er 1637 oppført med 6 ½ lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Båtsmannsskatt, Follo fogderi, 1636-1637, datert januar 1637.
../11 1637 Landskatt martini 1637 Olle Mouger i Aaeßs Prestegield er 1637 oppført med 6 ½ lispd miel. RA, RK, Lensregnskap, Landskatt, Follo fogderi, Martini 1637, datert november 1637.